تعداد مطلب:6

اعضای کمیسیون اصل نود سرزده از گمرکات کشور بازدید می کنند
اعضای کمیسیون اصل نود سرزده از گمرکات کشور بازدید می کنند

1397/09/21

ادامه

گمرکات کشور برای مبارزه با قاچاق تجهیز می شوند
گمرکات کشور برای مبارزه با قاچاق تجهیز می شوند

1397/09/14

ادامه

بازدید اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از گمرکات استان هرمزگان
بازدید اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از گمرکات استان هرمزگان

1397/09/05

ادامه

قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌
قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌...

1394/10/11

ادامه

فراکسیون گمرک
فراکسیون گمرک

1397/10/04

ادامه

فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران
فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران

1397/10/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین