تعداد مطلب:1

انتخاب ناظر در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی
انتخاب ناظر در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش...

1397/08/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین