مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » قانون گذاری
 

دستورجلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه شانزدهم مردادماه
1397/05/16-
دستورجلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه شانزدهم مردادماه
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه چهاردهم مرداد 97
1397/05/14-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه چهاردهم مرداد 97
دستور هفتگی مجلس ( چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مردادماه 97)
1397/05/10-
دستور هفتگی مجلس ( چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مردادماه 97)
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 10 مرداد  97
1397/05/10-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 10 مرداد 97
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 9 مرداد  97
1397/05/09-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 9 مرداد 97
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 7 مرداد  97
1397/05/07-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 7 مرداد 97
دستور هفتگی مجلس (هفتم، نهم و دهم مردادماه 97)
1397/05/06-
دستور هفتگی مجلس (هفتم، نهم و دهم مردادماه 97)
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  در روز چهارشنبه سوم مردادماه97
1397/05/03-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه سوم مردادماه97
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی  در روز سه شنبه دوم مرداده ماه 97
1397/05/02-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه دوم مرداده ماه 97
آغاز جلسه علنی سی و یکم تیرماه مجلس شورای اسلامی/ سوال از وزیر اطلاعات در دستور
1397/04/31-
آغاز جلسه علنی سی و یکم تیرماه مجلس شورای اسلامی/ سوال از وزیر اطلاعات در دستور
دستور هفتگی مجلس
1397/04/30-
دستور هفتگی مجلس
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه 97
1397/04/13-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه 97
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه دوازدهم تیرماه 97
1397/04/12-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه دوازدهم تیرماه 97
دستورکار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه دهم تیرماه97
1397/04/10-
دستورکار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه دهم تیرماه97
دستور هفتگی مجلس (دهم، دوازدهم و سیزدهم تیرماه 97)
1397/04/06-
دستور هفتگی مجلس (دهم، دوازدهم و سیزدهم تیرماه 97)
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز  چهارشنبه ششم تیرماه 97
1397/04/06-
دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ششم تیرماه 97
دستور هفتگی مجلس
1397/04/02-
دستور هفتگی مجلس
دستور کار جلسه علنی 30 خرداد  97
1397/03/30-
دستور کار جلسه علنی 30 خرداد 97
دستور کار جلسه علنی 29 خرداد ماه 97
1397/03/29-
دستور کار جلسه علنی 29 خرداد ماه 97
دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
1397/03/27-
دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس