این سامانه با هدف شفاف سازی اقدامات مجلس و نمایندگان دوره یازدهم ایجاد شده است.
   
فعالیت های نظارتی
فعالیت های تقنینی

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون