صفحه اصلی » شفافیت » شفافیت
تعداد مطلب:18

اسامی نمایندگان دارای بیشترین مشارکت در رای گیری های جلسات علنی مجلس
اسامی نمایندگان دارای بیشترین مشارکت در رای گیری های جلسات علنی مجلس
اسامی 11 نفر از نمایندگان مجلس که طی سه ماهه دوم اجلاسیه ا...

1399/09/24

ادامه

معرفی منظم ترین نمایندگان در حضور و فعال ترین در رأی گیری ها
معرفی منظم ترین نمایندگان در حضور و فعال ترین در رأی گیری ها
هیأت رئیسه مجلس طی نامه ای اسامی منظم ترین نمایندگان در جلسات صحن عل...

1399/06/16

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب نمایندگان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب نمایندگان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
گزارش حضور و غیاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و کمیسیون ...

1399/03/06

ادامه

وضعیت حضور و غیاب نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها در فروردین 99
وضعیت حضور و غیاب نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها در فروردین 99
وضعیت حضور و غیاب تعدادی از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسی...

1399/02/25

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری های دی
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری های دی
گزارش حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی ...

1398/11/15

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری های آذر
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری های آذر
گزارش حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی ...

1398/10/18

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
گزارش حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلا...

1398/09/18

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
گزارش حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی ...

1398/08/19

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
گزارش حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رأی ...

1398/07/14

ادامه

میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و حضور نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها
میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و حضور نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها
گزارش میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و نیز حضور و غ...

1398/06/13

ادامه

بیشترین مشارکت و منظم ترین حضور نمایندگان در رأی گیری های سه ماهه اول اجلاسیه چهارم
بیشترین مشارکت و منظم ترین حضور نمایندگان در رأی گیری های سه ماهه اول اجلاسیه چهارم
اسامی نمایندگانی که طی سه ماهه اول اجلاسیه چهارم دوره دهم مجلس بیشتر...

1398/06/11

ادامه

شفافیت عملکرد -نمایندگان(داوطلبانه)
شفافیت عملکرد -نمایندگان(داوطلبانه)

1397/04/13

ادامه

شفافیت عملکرد -گزارش هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
شفافیت عملکرد -گزارش هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

1397/04/13

ادامه

شفافیت آرای نمایندگان(داوطلبانه)
شفافیت آرای نمایندگان(داوطلبانه)

1397/04/13

ادامه

'گزارش شفافیت عملکرد-آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار
'گزارش شفافیت عملکرد-آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار

1397/02/05

ادامه

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شریف شاهین‌شهر، میمه و برخوار- سال 1396
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شریف شاهین‌شهر، میمه و برخوار- سال 1396

1397/02/05

ادامه

گزارش شفافیت عملکرد مالی سال 1395
گزارش شفافیت عملکرد مالی سال 1395
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون بهبود محیط کس...

1397/01/19

ادامه

گزارش شفافیت عملکرد مالی سال 1396
گزارش شفافیت عملکرد مالی سال 1396
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش کمیسیون متبوعش از نحوه اجرای قانون بهبود محیط کس...

1397/01/19

ادامه

شفافیت

بیشتر