صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال دوم
تصویب موادی از لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن
تصویب موادی از لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن
اعضای کمیسیون قضائ...

1400/08/25

ادامه

موادی از لایحه مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن تصویب شد
موادی از لایحه مقابله با قاچاق انسان و اعضای بدن تصویب شد
اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ۹ ماده از لایح...

1400/08/18

ادامه

تصویب موادی از لایحه مبارزه با قاچاق انسان
تصویب موادی از لایحه مبارزه با قاچاق انسان
اعضای کمیسیون قضائ...

1400/08/16

ادامه

رفع ایرادات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رفع ایرادات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به منظور ...

1400/08/09

ادامه

تصویب موادی از طرح ممنوعیت خروج مسئولان
تصویب موادی از طرح ممنوعیت خروج مسئولان
اعضای کمیسیون قضای...

1400/07/25

ادامه

تصویب موادی از طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
تصویب موادی از طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی موادی از طرح ارتقای...

1400/06/23

ادامه

بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی به پایان رسید
بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی به پایان رسید
اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی طرح اصلاح قان...

1400/06/21

ادامه

تصویب موادی از طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی
تصویب موادی از طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی
اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی موادی از طرح اصلاح ...

1400/06/14

ادامه

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی جهاد، خارجه، میراث فرهنگی، بهداشت، اقتصادی، آموزش، اطلاعات و علوم
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی جهاد، خارجه، میراث فرهنگی، بهداشت، اقتصادی، آموزش، اطلاعات و علوم
اعضای کمیسیون قضائ...

1400/05/25

ادامه

بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با حضور رستم قاسمی
بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با حضور رستم قاسمی
اعضای کمیسیون قضای...

1400/05/24

ادامه

اصرار کمیسیون قضایی بر مصوبه خود درباره معاهده استرداد مجرمان میان ایران و برزیل
اصرار کمیسیون قضایی بر مصوبه خود درباره معاهده استرداد مجرمان میان ایران و برزیل
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با اصرار بر نظر خود درباره لا...

1400/04/06

ادامه

رفع ایرادات لایحه شوراهای حل اختلاف
رفع ایرادات لایحه شوراهای حل اختلاف
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایرادات وارده ...

1400/03/02

ادامه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرکز ثبت مالکیت صنعتی تعیین شد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرکز ثبت مالکیت صنعتی تعیین شد
طرح حمایت از مالکیت صنعتی در نشست امروز اکمیسیون قضائی و ...

1399/11/26

ادامه

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی ظرف شش ماه باید تهیه و توسط رئیس دستگاه قضا تصویب شود
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی ظرف شش ماه باید تهیه و توسط رئیس دستگاه قضا تصویب شود
در نشست امروز کمیسیون قضائی و حقوقی مقرر شد آیین‌نام...

1399/10/30

ادامه

پیشنهاد اعضای کمیسیون برای تامین اعتبار استخدام ۷۰۰ قاضی و ۳۲۰۰ کارمند در دستگاه قضا در لایحه بودجه ۱۴۰۰
پیشنهاد اعضای کمیسیون برای تامین اعتبار استخدام ۷۰۰ قاضی و ۳۲۰۰ کارمند در دستگاه قضا در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در نشست امروز کمیسیون قضائی و حقوقی مجلسT مواد ۸۲ ت...

1399/10/01

ادامه

دولت هر شش ماه یک بار گزارشی از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا به مجلس ارائه می‌کند
دولت هر شش ماه یک بار گزارشی از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا به مجلس ارائه می‌کند
بر اساس مصوبات امر...

1398/11/07

ادامه

پرونده لایحه مالکیت فکری در کمیسیون قضایی مجلس بسته شد
پرونده لایحه مالکیت فکری در کمیسیون قضایی مجلس بسته شد
کمیسیون قضایی مجلس...

1398/08/28

ادامه

حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است
حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است
بر اساس مصوبه امرو...

1398/08/27

ادامه

مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه
مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه
کمیسیون قضایی مجلس...

1398/08/21

ادامه

بازداشت محکومان مهریه ممنوع شد
بازداشت محکومان مهریه ممنوع شد
بر اساس مصوبه کمیس...

1398/08/20

ادامه

کمیسیون قضایی مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را رد کرد
کمیسیون قضایی مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را رد کرد
کمیسیون قضایی مجلس...

1398/08/13

ادامه

کمیسیون قضایی قرارداد نشر را تعریف کرد
کمیسیون قضایی قرارداد نشر را تعریف کرد
مواد 59 تا 79 لایح...

1398/07/15

ادامه

ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
۸ ماده دیگر از لای...

1398/07/09

ادامه

حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار تا ۵۰ سال پس از فوت
حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار تا ۵۰ سال پس از فوت
بر اساس مصوبه کمیس...

1398/07/08

ادامه

شفافیت

بیشتر