صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهمسال دوم
نشست 30 شهریور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نشست 30 شهریور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نشست کمیسیون برنامه و بودجه ...

-1399/06/30

ادامه

نشست 25 شهریور کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رییس دیوان محاسبات
نشست 25 شهریور کمیسیون برنامه و بودجه با حضور رییس دیوان محاسبات
نشست اعضای کمیسیون برنامه و ...

-1399/06/25

ادامه

نشست 23 شهریور کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نوبخت
نشست 23 شهریور کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نوبخت
نشست اعضای کمیسیون برنامه و ...

-1399/06/23

ادامه

بررسی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت
بررسی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و ...

-1398/09/26

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون