صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهمسال سوم
گزارش دستگاه‌ها درباره روند سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر و حمل و نقل ریلی
گزارش دستگاه‌ها درباره روند سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر و حمل و نقل ریلی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران...

-1398/11/07

ادامه

بررسی گزارش وزارت نیرو درباره روند کاهش مصرف گاز و برق
بررسی گزارش وزارت نیرو درباره روند کاهش مصرف گاز و برق
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس...

-1398/11/30

ادامه

بررسی برنامه‌های وزارت راه در حوزه شهرسازی
بررسی برنامه‌های وزارت راه در حوزه شهرسازی
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران...

-1398/10/29

ادامه

بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌ها در صرفه‌جویی مصرف سوخت و انرژی
بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌ها در صرفه‌جویی مصرف سوخت و انرژی
کمیسیون عمران مجلس نحوه اجرا...

-1398/10/23

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون