صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال سوم
پرونده لایحه مالکیت فکری در کمیسیون قضایی مجلس بسته شد
پرونده لایحه مالکیت فکری در کمیسیون قضایی مجلس بسته شد
کمیسیون قضایی مجلس...

1398/08/28

ادامه

حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است
حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است
بر اساس مصوبه امرو...

1398/08/27

ادامه

مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه
مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه
کمیسیون قضایی مجلس...

1398/08/21

ادامه

بازداشت محکومان مهریه ممنوع شد
بازداشت محکومان مهریه ممنوع شد
بر اساس مصوبه کمیس...

1398/08/20

ادامه

کمیسیون قضایی مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را رد کرد
کمیسیون قضایی مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را رد کرد
کمیسیون قضایی مجلس...

1398/08/13

ادامه

کمیسیون قضایی قرارداد نشر را تعریف کرد
کمیسیون قضایی قرارداد نشر را تعریف کرد
مواد 59 تا 79 لایح...

1398/07/15

ادامه

ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
۸ ماده دیگر از لای...

1398/07/09

ادامه

حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار تا ۵۰ سال پس از فوت
حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار تا ۵۰ سال پس از فوت
بر اساس مصوبه کمیس...

1398/07/08

ادامه

تصویب موادی از لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
تصویب موادی از لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
۱۴ ماده از ۱۳۳ ماده لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی...

1398/07/08

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون