صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال سوم
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
طرح انتزاع سازمان ...

1398/09/03

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون