صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهمسال اول
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد
سخنگوی کمیسیون امو...

-1398/10/02

ادامه

برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند
برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند
در جلسه کمیسیون ام...

-1398/09/25

ادامه

برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند
برخی استیضاح کنندگان وزیر کشور، امضاهای خود را پس گرفتند
سخنگوی کمیسیون امو...

-1398/09/25

ادامه

گام بلند موسسه جهاد نصربرای توسعه کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام
گام بلند موسسه جهاد نصربرای توسعه کشاورزی در استان های خوزستان و ایلام
سخنگوی کمیسیون امو...

-1398/09/26

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون