صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-09-05
نطق ضیاءاله اعزازی ملکی تاریخ 1397-09-05

1397/09/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون