صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم مجلس شورای اسلامی
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز ...

1398/06/03

ادامه

توسعه زیرساخت‌های حمل نقل برای تقویت گردشگری در مراغه و عجب شیر
توسعه زیرساخت‌های حمل نقل برای تقویت گردشگری در مراغه و عجب شیر
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: برای توسعه گر...

1398/04/18

ادامه

قانون از کجا آورده ای می تواند سرمنشاء خیر و برکت برای کشور ما باشد
قانون از کجا آورده ای می تواند سرمنشاء خیر و برکت برای کشور ما باشد
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: افرادی که با ...

1398/04/16

ادامه

نحوه فعالیت کنونی احزاب نیاز به تغییر دارد
نحوه فعالیت کنونی احزاب نیاز به تغییر دارد
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: احزاب فقط در ...

1398/04/11

ادامه

گسترش روابط تجاری و فرهنگی منطقه با راه اندازی قطار تهران- وان
گسترش روابط تجاری و فرهنگی منطقه با راه اندازی قطار تهران- وان
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: راه ا...

1398/04/09

ادامه

کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اکنون استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اکنون استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: کمیسیون متبوع...

1398/03/25

ادامه

از تاکید بر استانی و حزبی شدن انتخابات مجلس تا لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها
از تاکید بر استانی و حزبی شدن انتخابات مجلس تا لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنان به دنبال چکش کاری طرح استا...

1397/10/26

ادامه

بعد از انقلاب منابع بسیاری از نظر اقتصادی به دست آوردیم
بعد از انقلاب منابع بسیاری از نظر اقتصادی به دست آوردیم
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: قبل از انقلاب مناب...

1397/10/12

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین