صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق شادمهر کاظم زاده تاریخ 1397-08-13
نطق شادمهر کاظم زاده تاریخ 1397-08-13

1397/09/11

ادامه

نطق شادمهر کاظم زاده تاریخ 1397-08-01
نطق شادمهر کاظم زاده تاریخ 1397-08-01

1397/09/11

ادامه

نطق شادمهر کاظم زاده تاریخ 1397-06-13
نطق شادمهر کاظم زاده تاریخ 1397-06-13

1397/09/11

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون