صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم
نطق سمیه محمودی تاریخ 1397-11-01
نطق سمیه محمودی تاریخ 1397-11-01

1397/12/06

ادامه

نطق سمیه محمودی تاریخ 1397-05-29
نطق سمیه محمودی تاریخ 1397-05-29

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون