صفحه اصلی » کمیسیون ها » دوره دهم » سال چهارم
بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت و معدن
بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت و معدن
کمیسیون صنایع و مع...

1398/10/15

ادامه

تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در حوزه صنعت و معدن
تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در حوزه صنعت و معدن
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ک...

1398/09/25

ادامه

بررسی راهکارهای ساماندهی صنعت خودروسازی
بررسی راهکارهای ساماندهی صنعت خودروسازی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گ...

1398/09/19

ادامه

بررسی میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور آذری جهرمی
بررسی میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور آذری جهرمی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گ...

1398/09/18

ادامه

بررسی وضعیت میزان تولید خودروسازان
بررسی وضعیت میزان تولید خودروسازان
کمیسیون صنایع و معادن مجلس و...

1398/08/27

ادامه

اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو
اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو
اعضای کمیسیون صنایع و معادن ...

1398/08/20

ادامه

بررسی سوال نماینده تهران از وزیر ارتباطات درباره خدمات ارزش افزوده
بررسی سوال نماینده تهران از وزیر ارتباطات درباره خدمات ارزش افزوده
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ...

1398/08/14

ادامه

استماع گزارش وزیر اطلاعات درباره اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با فساد اقتصادی
استماع گزارش وزیر اطلاعات درباره اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با فساد اقتصادی
کمیسیون صنایع و مع...

1398/08/13

ادامه

بررسی 4 سوال از وزیر صمت
بررسی 4 سوال از وزیر صمت
کمیسیون صنای...

1398/07/15

ادامه

بررسی اقدامات وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد
بررسی اقدامات وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد
کمیسیون صنای...

1398/07/09

ادامه

انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ایدرو
انتخاب اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ایدرو
کمیسیون صنایع و مع...

1398/07/08

ادامه

استماع گزارش عملکردی مدیرعامل شستا
استماع گزارش عملکردی مدیرعامل شستا
کمیسیون صنایع و مع...

1398/06/03

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون