صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها
 
کمیسیون‌های مجلس میزبان 6 تن از وزرای دولت
کمیسیون‌های مجلس میزبان 6 تن از وزرای دولت

کمیسیون های مجلس در هفته جاری میزبان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان، تعاون، راه وشهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هستند.

1400/09/06

ادامه

6 وزیر مهمان راهروهای بهارستان
6 وزیر مهمان راهروهای بهارستان

 

کمیسیون‌های مجلس در هفته جاری میزبان وزرای علوم، دادگستری، کشور، نیرو، کشاورزی و اقتصاد هستند.

1400/08/22

ادامه

7 وزیر مهمان کمیسیون های مجلس
7 وزیر مهمان کمیسیون های مجلس

کمیسیون‌های مجلس در هفته جاری میزبان وزرای علوم، ورزش، نفت، تعاون، بهداشت، راه و اقتصاد هستند.

1400/08/15

ادامه

11 وزیر مهمان کمیسیون های مجلس
11 وزیر مهمان کمیسیون های مجلس

کمیسیون ها مجلس در هفته جاری میزبان وزرای نیرو، صمت، علوم، ورزش، نفت، دفاع، کشور، فرهنگ، جهاد کشاورزی، ارتباطات و میراث فرهنگی هستند.

1400/08/08

ادامه

دستورکار کمیسیون های مجلس در هفته پایانی مهر/8 وزیر مهمان خانه ملت
دستورکار کمیسیون های مجلس در هفته پایانی مهر/8 وزیر مهمان خانه ملت

وزاری اطلاعات، میراث فرهنگی، نفت، جهادکشاورزی، تعاون، صنعت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان مهمان کمیسیون های مجلس هستند.

1400/07/24

ادامه

8 وزیر به کمیسیون های مجلس می آیند
8 وزیر به کمیسیون های مجلس می آیند

وزاری علوم، نیرو، نفت، بهداشت، تعاون، صنعت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان مهمان کمیسیون های مجلس هستند.

1400/07/17

ادامه

حضور وزرای اقتصاد، نفت و جهاد در راهروهای بهارستان
حضور وزرای اقتصاد، نفت و جهاد در راهروهای بهارستان

وزرای اقتصاد، نفت و جهاد کشاورزی و همچنین رییس سازمان انرژی اتمی میهمان هفته آتی خانه ملت هستند.

1400/07/08

ادامه

11 وزیر در راه بهارستان
11 وزیر در راه بهارستان

کمیسیون های مجلس هفته جاری میزبان وزرای نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و داراریی، امور خارجه، صنعت، تعاون، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد، ارتباطات، نیرو و دادگستری خواهند بود.

1400/06/20

ادامه

نخستین حضور وزرای دولت سیزدهم در کمیسیون ها/ 5 وزیر به مجلس می آیند
نخستین حضور وزرای دولت سیزدهم در کمیسیون ها/ 5 وزیر به مجلس می آیند

وزرای علوم، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت و درمان در نخستین حضور خود به عنوان وزرای دولت سیزدهم مهمان کمیسیون های مجلس خواهند بود.

1400/06/13

ادامه

بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها
بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها

اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری برنامه های وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را بررسی می کنند.

1400/05/23

ادامه

جلسات کمیسیون های مجلس با وزرای پیشنهادی در صورت معرفی
جلسات کمیسیون های مجلس با وزرای پیشنهادی در صورت معرفی

کمیسیون های تخصصی مجلس برنامه ریزی کردند تا در صورت ارائه لیست وزرای پیشنهادی، نشست های خود را به این موضوع اختصاص دهند.

1400/05/17

ادامه

وزرای ورزش، کشور و صمت مهمان کمیسیون های مجلس
وزرای ورزش، کشور و صمت مهمان کمیسیون های مجلس

کمیسیون‌های مجلس هفته جاری میزبان وزرای ورزش و جوانان، کشور و صمت هستند.

1400/05/04

ادامه

وزیر نیرو و صمت مهمان هفته آتی کمیسیون های بهارستان
وزیر نیرو و صمت مهمان هفته آتی کمیسیون های بهارستان

رضا اردکانیان وزیر نیرو و علیرضا رزم حسینی صمت مهمان هفته آتی کمیسیون های مجلس هستند.

1400/04/24

ادامه

6 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس
6 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس

وزرای کشور، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صمت مهمان جلسات هفته آینده کمیسیون های تخصصی خانه ملت هستند.

1400/04/03

ادامه

دو وزیر در راه کمیسیون‌های بهارستان
دو وزیر در راه کمیسیون‌های بهارستان

وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه وشهرسازی هفته جاری مهمان کمیسیون‌های اصل نود و عمران هستند.

1400/03/29

ادامه

حضور سه وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور سه وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس

وزرای کشور، راه و کار در جلسات کمیسیون های مجلس حاضر خواهند شد.

1400/03/13

ادامه

حضور 8 وزیر در بهارستان
حضور 8 وزیر در بهارستان

وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، صمت، نیرو، میراث فرهنگی، تعاون و علوم در هفته جاری در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر خواهند شد.

1400/03/08

ادامه

حضور 9 وزیر در بهارستان
حضور 9 وزیر در بهارستان

وزرای نفت، صنعت، کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، راه، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و نیرو در هفته جاری در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر خواهند شد.

1400/03/01

ادامه

8 وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس می آیند
8 وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس می آیند

کمیسیون‌های مجلس در هفته جاری میزبان وزرای ورزش و جوانان، نفت، امور اقتصادی و دارایی، ازتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی است.

1400/02/25

ادامه

حضور 7 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور 7 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس

وزرای نفت، نیرو، آموزش و پرورش، اقتصادی، کار، کشور و امور خارجه برای پاسخگویی در جلسات کمیسیون های تخصصی به مجلس دعوت شدند.

1400/01/28

ادامه

9 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس
9 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس

وزرای کار، راه و شهرسازی، امور اقتصادی، آموزش و پرورش، امور خارجه، نفت، صنعت، بهداشت و دفاع مهمان کمیسیو‌ن‌های مجلس در هفته جاری هستند.

1400/01/21

ادامه

دستور کار کمیسیون ها در آخرین هفته سال 1399
دستور کار کمیسیون ها در آخرین هفته سال 1399

مجلس در هفته پایانی سال 99 میزبان وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون صنایع و معادن است.

1399/12/23

ادامه

حضور 13 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس/ حضور رئیس مجلس در کمیسیون برنامه
حضور 13 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس/ حضور رئیس مجلس در کمیسیون برنامه

علاوه بر حضور رئیس مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه، وزرای جهاد، نیرو، دفاع، صنعت، راه ، اقتصاد، تعاون، علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، کشور، اطلاعات و خارجه در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور پیدا می کنند.

1399/11/22

ادامه

دستور هفتگی کمیسیون‌ها در هفته آتی/ وزاری کشور، ارتباطات، فرهنگ و راه به مجلس می‌آیند
دستور هفتگی کمیسیون‌ها در هفته آتی/ وزاری کشور، ارتباطات، فرهنگ و راه به مجلس می‌آیند

وزاری کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و راه و شهرسازی مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده خواهند بود.

1399/11/16

ادامه

شفافیت

بیشتر