صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها
 
حضور 7 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور 7 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس

وزرای نفت، نیرو، آموزش و پرورش، اقتصادی، کار، کشور و امور خارجه برای پاسخگویی در جلسات کمیسیون های تخصصی به مجلس دعوت شدند.

1400/01/28

ادامه

9 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس
9 وزیر مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس

وزرای کار، راه و شهرسازی، امور اقتصادی، آموزش و پرورش، امور خارجه، نفت، صنعت، بهداشت و دفاع مهمان کمیسیو‌ن‌های مجلس در هفته جاری هستند.

1400/01/21

ادامه

دستور کار کمیسیون ها در آخرین هفته سال 1399
دستور کار کمیسیون ها در آخرین هفته سال 1399

مجلس در هفته پایانی سال 99 میزبان وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون صنایع و معادن است.

1399/12/23

ادامه

حضور 13 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس/ حضور رئیس مجلس در کمیسیون برنامه
حضور 13 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس/ حضور رئیس مجلس در کمیسیون برنامه

علاوه بر حضور رئیس مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه، وزرای جهاد، نیرو، دفاع، صنعت، راه ، اقتصاد، تعاون، علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، کشور، اطلاعات و خارجه در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور پیدا می کنند.

1399/11/22

ادامه

دستور هفتگی کمیسیون‌ها در هفته آتی/ وزاری کشور، ارتباطات، فرهنگ و راه به مجلس می‌آیند
دستور هفتگی کمیسیون‌ها در هفته آتی/ وزاری کشور، ارتباطات، فرهنگ و راه به مجلس می‌آیند

وزاری کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و راه و شهرسازی مهمان کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده خواهند بود.

1399/11/16

ادامه

10 وزیر مهمان جلسات کمیسیون ها
10 وزیر مهمان جلسات کمیسیون ها

کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری میزبان وزرای دفاع، صنعت، راه و شهرسازی، نیرو، وزیر امور خارجه، اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و جهادکشاورزی هستند.

1399/10/27

ادامه

7 وزیر مهمان کمیسیون‌های محلس
7 وزیر مهمان کمیسیون‌های محلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده میزبان وزاری دفاع، نیرو، نفت، تعاون، ارتباطات، جهادکشاورزی و راه هستند.

1399/10/19

ادامه

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس؛ حضور 9 وزیر در بهارستان
دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس؛ حضور 9 وزیر در بهارستان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده میزبان 9 وزیر هستند.

1399/10/05

ادامه

دستورکار کمیسیون‌ های تخصصی مجلس در روزهای پایانی پاییز و آغاز زمستان/ حضور سه وزیر در بهارستان
دستورکار کمیسیون‌ های تخصصی مجلس در روزهای پایانی پاییز و آغاز زمستان/ حضور سه وزیر در بهارستان

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده میزبان وزرای امور اقتصادی و دارایی، علوم و تحقیقات و راه و شهرسازی هستند.

1399/09/27

ادامه

وزرای تعاون، علوم، صنعت، دفاع، اطلاعات و کشور به مجلس می‌آیند
وزرای تعاون، علوم، صنعت، دفاع، اطلاعات و کشور به مجلس می‌آیند

کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده میزبان وزرای تعاون، علوم، صنعت، دفاع، اطلاعات و کشور هستند.

1399/09/21

ادامه

حضور 9 وزیر کابینه در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور 9 وزیر کابینه در کمیسیون های تخصصی مجلس

کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته آینده میزبان وزرای علوم، تعاون، کشور، ارتباطات، اطلاعات، صمت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و نیرو هستند. 

1399/09/06

ادامه

وزرای صمت، ورزش، فرهنگ و نیرو به مجلس می آیند
وزرای صمت، ورزش، فرهنگ و نیرو به مجلس می آیند

کمیسیون های مجلس در هفته جاری میزبان وزرای صمت، ورزش وجوانان، فرهنگ و نیرو هستند.

1399/09/02

ادامه

حضور 7 وزیر کابینه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
حضور 7 وزیر کابینه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

وزرای اطلاعات، کشور، نیرو، صمت، آموزش و پرورش، نفت و اقتصاد هفته آتی در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور خواهند داشت.

1399/08/21

ادامه

دستور کار کمیسیون‌ های تخصصی؛ حضور فرمانده ارتش و رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون ها
دستور کار کمیسیون‌ های تخصصی؛ حضور فرمانده ارتش و رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون ها

کمیسیون های تخصصی مجلس طی هفته جاری علاوه بر فرمانده ارتش، میزبان مسئولانی از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی خواهند بود.

1399/08/10

ادامه

حضور 10 وزیر در کمیسیون های تخصصی بهارستان
حضور 10 وزیر در کمیسیون های تخصصی بهارستان

وزرای اقتصاد، نفت، صنعت، تعاون، دفاع، دادگستری، ارتباطات، بهداشت، خارجه و جهاد کشاورزی این هفته در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یابند.

1399/08/03

ادامه

7 وزیر مهمان کمیسیون های مجلس
7 وزیر مهمان کمیسیون های مجلس

کمیسیون‌های مجلس در هفته جاری میزبان وزاریی از وزاتخانه‌های صمت، تعاون، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

1399/07/26

ادامه

دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته پایانی تابستان و آغاز پاییز/ 4 وزیر مهمان بهارستان
دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته پایانی تابستان و آغاز پاییز/ 4 وزیر مهمان بهارستان

وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مهمان این هفته وکلای ملت در کمیسیون های تخصصی هستند.

1399/06/29

ادامه

8 وزیر مهمان کمیسیون‌های مجلس
8 وزیر مهمان کمیسیون‌های مجلس

کمیسیون‌های مجلس هفته آینده میزبان وزرای امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

1399/06/19

ادامه

7 وزیر در راه بهارستان
7 وزیر در راه بهارستان

کمیسیون های تخصصی مجلس هفته آتی میزبان وزرای اقتصاد، راه، خارجه، علوم، ارتباطات، کار و رفاه و جهاد کشاورزی خواهند بود.

1399/06/12

ادامه

6 وزیر و 2 معاون رییس جمهور در راه بهارستان
6 وزیر و 2 معاون رییس جمهور در راه بهارستان

کمیسیون های تخصصی مجلس هفته آتی میزبان وزرای اقتصاد، راه، نیرو، خارجه، دفاع، ورزش و همچنین رییس سازمان برنامه و معاون علمی رییس جمهور خواهند بود.

1399/05/23

ادامه

حضور 9 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور 9 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس

بر اساس دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس، 9 وزیر و رییس سازمان برنامه و بودجه در هفته آتی به بهارستان خواهند آمد.

1399/05/17

ادامه

حضور 10 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور 10 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس

10 وزیر از جمله وزرای اطلاعات، اقتصاد، نیرو، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات در هفته آتی در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر می شوند.

1399/05/08

ادامه

دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری؛ حضور 7 وزیر در بهارستان
دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری؛ حضور 7 وزیر در بهارستان

دستورکار هفتگی کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

 

1399/04/21

ادامه

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در آخرین هفته کاری دوره دهم مجلس؛ حضور وزیر دفاع در بهارستان
دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در آخرین هفته کاری دوره دهم مجلس؛ حضور وزیر دفاع در بهارستان

 دستورکار هفتگی کمیسیون های تخصصی مجلس در آخرین هفته کاری دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

1399/02/26

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون