• وزیر خارجه سه‌شنبه آینده به صحن مجلس می‌آید

 • وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به دو فقره سوال نمایندگان سه شنبه هفته آتی به صحن علنی مجلس می آید.

 • وزیر تعاون یکشنبه به صحن مجلس می‌آید

 • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در صحن علنی هفته جاری در مجلس حضور می یابد.

 • وزیر تعاون سه‌شنبه به صحن مجلس می‌آید

 • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در صحن علنی هفته جاری مجلس حضور می یابد.

 • وزیر بهداشت نخستین مهمان بهارستان در سال 1401

 • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان به صحن مجلس می آید.

 • دستور کار مجلس در نخستین جلسه علنی 1401

 • نمایندگان در نخستین جلسه علنی مجلس در سال 1401 بررسی طرح دوفوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را در دستور کار دارند.

 • بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار صحن

 • گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد. 

 • ادامه بررسی جزییات بودجه سال 1401

 • ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در دستور کار صحن این هفته مجلس قرار دارد.

 • بررسی جزییات لایحه بودجه 1401

 • بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در دستور کار صحن این هفته مجلس قرار دارد. 

 • بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح منع استفاده مسؤولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه در دستور کار صحن

 • بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح منع استفاده مسؤولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه در دستور کار صحن این هفته مجلس قرار دارد. 

 • بررسی عملکرد اتاق بازرگانی در 10 سال اخیر در دستورکار صحن

 • گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در 10 سال اخیر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دارد.

شفافیت

بیشتر