صفحه اصلی » قانون گذاری
 

دستور کار صحن علنی یکم آبان ماه ۹۷/ سوال از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار
1397/08/01-
دستور کار صحن علنی یکم آبان ماه ۹۷/ سوال از وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار
دستورکار صحن علنی مجلس ۲۹ مهر ماه ۹۷/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار
1397/07/29-
دستورکار صحن علنی مجلس ۲۹ مهر ماه ۹۷/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
1397/07/28-
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور کار  جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/18-
دستور کار جلسه علنی هیجدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/15-
دستور کار جلسه علنی پانزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
1397/07/14-
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
دستور  جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/10-
دستور جلسه علنی دهم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/08-
دستور کار جلسه علنی هشتم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار  جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/04-
دستور کار جلسه علنی چهارم مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/03-
دستور کار جلسه علنی سوم مهرماه مجلس شورای اسلامی
استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است
1397/07/01-دکتر لاریجانی در مراسم معارفه میرمحمدصادقی به عنوان معاون جدید قوانین؛
استفاده از ظرفیت اساتید، حقوقدانان و دانشگاهیان در معاونت قوانین ضروری است
آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی
1397/07/01-
آغاز جلسه علنی اول مهرماه مجلس شورای اسلامی
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
1397/06/31-
دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس
1397/06/14-
آغاز جلسه علنی چهاردهم شهریور مجلس
آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار
1397/06/13-
آغاز جلسه علنی سیزدهم شهریور ماه مجلس/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
1397/06/08-
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی
آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس
1397/06/07-
آغاز جلسه علنی ۷ شهریور ماه مجلس
آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور
1397/06/06-
آغاز جلسه علنی ۶ شهریور ماه مجلس/ سوال از رییس جمهور در دستور
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی
1397/06/04-
آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی/ بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
1397/05/30-
دستور جلسات هفتگی صحن علنی مجلس
12345678910

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین