نظارت میدانی مجلس با اولویت مناطق محروم صورت ...
-1399/10/17
قالیباف در بدو ورود به شهرکرد در جمع خبرنگاران:
نظارت میدانی مجلس با اولویت مناطق محروم صورت ...
پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به مردم ت...
-1399/10/12
پیگیری پرداخت یارانه ۱۲۰ هزارتومانی به مردم ت...

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی و پیگیری واریز یارانه ۱۲۰ هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود، در منطقه ۱۲ شهرداری تهران با برخی اهالی محله امام زاده یحیی گفت وگو کرد.

فیلم نطق پیش از دستور رییس مجلس در جلسه 5 آبا...
-1399/08/05
فیلم نطق پیش از دستور رییس مجلس در جلسه 5 آبا...

دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور تاکید کرد: نمایندگان با رعایت اخلاق و نقد صریح و دلسوزانه به دنبال پاسخگو کردن دولت به مجلس و مردم هستند.

کمیسیون امنیت ملی اقدامات یکجانبه آمریکا را ر...
-1399/06/30
کمیسیون امنیت ملی اقدامات یکجانبه آمریکا را ر...

رئیس مجلس با اشاره به شکست حقوقی آمریکا در شورای امنیت به دلیل اقتدار و ایستادگی مردم ایران و با تاکید بر این که «نباید به این شکست‌های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم» گفت: پیروزی واقعی را زمانی اعلام کنیم که اقتصاد و مردم ما قوی شده باشند و احساس کنند در زندگی آنها تغییرات ملموس ایجاد شده است.

فیلم گزارش جلسه 2.5 ساعته غیرعلنی مجلس در نطق...
-1399/06/23
فیلم گزارش جلسه 2.5 ساعته غیرعلنی مجلس در نطق...

دکتر محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گزارشی از جلسه ۲.۵ ساعته غیر علنی امروز مجلس ارائه کرد. 

نتایج نظارت میدانی به صورت آنلاین در دسترس مر...
-1399/06/16
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:
نتایج نظارت میدانی به صورت آنلاین در دسترس مر...

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بررسی مسائل و مشکلات خوزستان از حدود ۶ هفته پیش با مشارکت نمایندگان استان آغاز شده بود، گفت: نتایج تصمیمات نظارت میدانی به طور شفاف و با جزئیات به زودی در سایت مجلس بارگذاری خواهد شد.

شفافیت

بیشتر