به منظور ایجاد امکان رصد فعالیت های مجلس و نمایندگان این سامانه طراحی و راه اندازی گردیده است. هدف اصلی سامانه شفافیت، آگاهی مردم از فعالیت ها و عملکرد نمایندگان خود در مجلس است. افزایش حسّ مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی مجلس، از دستاوردهای سامانه شفافیت می باشد. این حرکت به عنوان یک اقدام داوطلبانه بوده و ما در ابتدای راه هستیم و هر کار نو قطعا خالی از اشکال نخواهد بود. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید.
فعالیت های نظارتی
فعالیت های تقنینی

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون