مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی در حال تکمیل اطلاعات- دستور جلسات <p>در حال تکمیل اطلاعات- دستور جلسات</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmgwNkNkcHNKRDFoUSUyZkxlakdQaWNDeg==/در-حال-تکمیل-اطلاعات--دستور-جلسات 11 دي 1397 10:45:26