مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی - نسخه آزمایشی پیام تسلیت دکتر لاریجانی در پی درگذشت نویسنده و محقق فرانسوی <p dir="RTL" style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت نویسنده و محقق فرانسوی و مترجم قرآن کریم، پروفسور کریستین بونو معروف به یحیی علوی را تسلیت گفت.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbWQzd2VnMXNQdyUyYg==/پیام-تسلیت-دکتر-لاریجانی-در-پی-درگذشت-نویسنده-و-محقق-فرانسوی 9 شهريور 1398 10:19:14 وزارت اطلاعات به رفتارشناسی داعش و منافقین حساس باشد <p dir="RTL" style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهره&zwnj;گیری دشمنان از منافقین و داعش، گفت: وزارت اطلاعات باید بر این دو موضوع و کسب اطلاعات و رفتارشناسی آنان توجه داشته باشد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lb250dVQ4UlZueGs=/وزارت-اطلاعات-به-رفتارشناسی-داعش-و-منافقین-حساس-باشد 9 شهريور 1398 09:30:32 شرایط معامله به وسیله شخص ثالث تعیین شد <p style="text-align: justify;">نمایندگان مردم در مجلس&nbsp;شرایط انعقاد معامله به وسیله شخص ثالث یا براساس ضابطه ای معین را در لایحه تجارت تعیین کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcVlUeGJPWTIlMmI0cg==/شرایط-معامله-به-وسیله-شخص-ثالث-تعیین-شد 3 شهريور 1398 14:45:33 شرایط ابطال قرارداد تجاری مشخص شد <p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس مواردی را که موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد تجاری شده و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود را معین کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laW1td2VXa1hoMFA=/شرایط-ابطال-قرارداد-تجاری-مشخص-شد 3 شهريور 1398 14:44:26 مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس <p style="text-align: justify;">نمایندگان مردم در مجلس با بررسی فوریت دار طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldmdXekUyajlKOXE=/مخالفت-مجلس-با-فوریت-بررسی-طرح-اصلاح-آیین-نامه-داخلی-مجلس 3 شهريور 1398 11:51:34 تعریف قرارداد تعهد یک طرفه مشخص شد <p style="text-align: justify;">نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعریف قرارداد تعهد یک طرفه را در لایحه تجارت&nbsp;مشخص کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laUI4WnhWZUJ1OWY=/تعریف-قرارداد-تعهد-یک-طرفه-مشخص-شد 3 شهريور 1398 11:45:37 طرفین قرارداد مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قراردادها شدند <p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس طرفین قراردادها را مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قرارداد و در صورت نیاز جبران خسارت کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lazk3b1R6bU92MG8=/طرفین-قرارداد-مسئول-اعتمادسازی-برای-یکدیگر-در-جریان-انعقاد-قراردادها-شدند 3 شهريور 1398 11:40:45 عزل نمایندگی قرارداد تجاری باید ثبت و آگهی شود <p style="text-align: justify;">با تصویب نمایندگان موضوع ثبت و آگهی عزل نمایندگی قرارداد تجاری تعیین تکلیف شد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laUNJJTJmSnNyRXU1NQ==/عزل-نمایندگی-قرارداد-تجاری-باید-ثبت-و-آگهی-شود 3 شهريور 1398 11:22:42 شرایط اعطای نمایندگی در قراردادهای تجاری مشخص شد <p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس&nbsp;مصوب کردند در تمامی&nbsp;قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lZ29KbVFGSlI1WHE=/شرایط-اعطای-نمایندگی-در-قراردادهای-تجاری-مشخص-شد 3 شهريور 1398 11:18:42 الزام طرفین قرارداد به حفظ اطلاعات محرمانه طرح شده در مذاکرات <p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس طرفین در قراردادهای تجاری را به حفظ اطلاعات محرمانه مطرح شده در مذاکرات ملزم کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9la0drUU44MG14Q0I=/الزام-طرفین-قرارداد-به-حفظ-اطلاعات-محرمانه-طرح-شده-در-مذاکرات 3 شهريور 1398 11:26:18 نحوه اخطار در قراردادهای تجاری مشخص شد <p style="text-align: justify;">نمایندگان&nbsp;نحوه اخطار در قراردادهای دوجانبه تجاری را مشخص کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laUxEa0owOU5WODE=/نحوه-اخطار-در-قراردادهای-تجاری-مشخص-شد 3 شهريور 1398 11:24:41 تعریف قرارداد دو تعهدی و تک تعهدی مشخص شد <p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس تعریف قراردادهای دوتعهدی و تک تعهدی را در لایحه تجارت مشخص کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lamhpNUxjUFp2Nmk=/تعریف-قرارداد-دو-تعهدی-و-تک-تعهدی-مشخص-شد 3 شهريور 1398 11:03:44 انعقاد قرارداد به هر وسیله و بدون هیچ تشریفاتی قابل اثبات است <p style="text-align: justify;">نمایندگان مجلس مصوب کردند تا اثبات انعقاد قرارداد بدون هیچ تشریفاتی و به هر وسیله ای از جمله شهادت شهود ممکن باشد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbUdaVE8lMmJWaEQzdA==/انعقاد-قرارداد-به-هر-وسیله-و-بدون-هیچ-تشریفاتی-قابل-اثبات-است 3 شهريور 1398 11:23:13 خواسته های یک طرفه آمریکایی ها از کره شمالی ناکام ماند <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کره شمالی در برابر درخواست های یکطرفه آمریکایی ها، هوشمندانه تصمیم گرفت و عمل کرد، گفت: هدف آمریکایی ها انجام یک معامله صحیح با کره شمالی نیست، بلکه آنها می خواهند این کشور را خلع سلاح کرده و تحت فشار قرار دهند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcDBhJTJmZFEzOURvNg==/خواسته-های-یک-طرفه-آمریکایی-ها-از-کره-شمالی-ناکام-ماند 31 مرداد 1398 00:32:08 ترامپ صحنه سیاست را با صحنه نمایش اشتباه گرفته است/ حق مردم آمریکا نیست رهبران دن کیشوتی داشته باشند/ تحریم‌ها ایران را از برنامه‌های توسعه‌ای‌اش جلو انداخت <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه داشتن رهبران متوهم حق ملت آمریکا نیست، گفت: رفتارهای رئیس&zwnj;جمهور آمریکا به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می زند وآنها را ملتی غیرقابل اعتماد معرفی می&zwnj;کند که این برای آنها خوب نیست.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcUM1dzhlSzMyRiUyYg==/ترامپ-صحنه-سیاست-را-با-صحنه-نمایش-اشتباه-گرفته-است-حق-مردم-آمریکا-نیست-رهبران-دن-کیشوتی-داشته-باشند-تحریمها-ایران-را-از-برنامههای-توسعهایاش-جلو-انداخت 31 مرداد 1398 00:23:24 سادگی، ایمنی و صرفه‌جویی، سه رویکرد احداث ساختمان اداری و کمیسیون‌ها/ ضرورت تکمیل زیرساخت‌های شهری در اطراف بهارستان <p style="text-align: justify;">مهندس نوری، معاون اجرایی رییس مجلس به معماری و فضای ساده ساختمان اداری و کمیسیون&zwnj;های مجلس اشاره کرد و توجه به ایمن&zwnj;سازی، پرهیز از تجملات و در عین حال رعایت کامل استانداردهای روز، استفاده حداکثری از نور طبیعی و علی&zwnj;الخصوص استفاده از تولیدات داخلی در احداث آن را از مزایای این ساختمان خواند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9laWxiN3BHd3BkdXo=/سادگی-ایمنی-و-صرفهجویی-سه-رویکرد-احداث-ساختمان-اداری-و-کمیسیونها-ضرورت-تکمیل-زیرساختهای-شهری-در-اطراف-بهارستان 9 شهريور 1398 11:17:10 تجمیع ۳۰ واحد پراکنده اداری مجلس در ساختمان جدید/ تبدیل ساختمان مشروطه به موزه <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش&zwnj;های اداری مجلس در ۳۰ &nbsp;نقطه پراکنده است که این وضعیت به لحاظ هزینه&zwnj;ای و حفاظتی، مشکلاتی را ایجاد می&zwnj;کرد اما اکنون با اجرای طرح جدید همه آن&zwnj;ها در یک مکان مستقر می شوند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcXBSQndOUjR2c2I=/تجمیع-۳۰-واحد-پراکنده-اداری-مجلس-در-ساختمان-جدید-تبدیل-ساختمان-مشروطه-به-موزه 30 مرداد 1398 23:59:09 دکتر لاریجانی خواستار اجرای کامل قانون ایثارگران شد <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیت استان گلستان برای ورود به بخش سرمایه&zwnj;گذاری، گفت: حمایت از سرمایه گذاران می&zwnj;تواند باعث توسعه استان گلستان شود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcUtZWDJRNEZNeG4=/دکتر-لاریجانی-خواستار-اجرای-کامل-قانون-ایثارگران-شد 28 مرداد 1398 12:45:17 شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گلستان <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیت استان گلستان برای ورود به بخش سرمایه&zwnj;گذاری، گفت: حمایت از سرمایه گذاران می&zwnj;تواند باعث توسعه استان گلستان شود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcXVEaGFvU1paR2g=/شناسایی-و-حمایت-از-ظرفیتهای-سرمایهگذاری-در-گلستان 28 مرداد 1398 12:38:12 دکتر لاریجانی سالروز پیروزی لبنان را تبریک گفت <p>دکترلاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی سالروز پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه را به رئیس مجلس لبنان و دبیرکل حزب الله لبنان تبریک گفت.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lZ1k2Y1BBeWEzaTg=/دکتر-لاریجانی-سالروز-پیروزی-لبنان-را-تبریک-گفت 27 مرداد 1398 16:31:25 دکتر لاریجانی درگذشت آیت الله محمد آصف محسنی را تسلیت گفت <p style="text-align: justify;">رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت آیت الله محمد آصف محسنی، رئیس فقید شورای علمای شیعه افغانستان را تسلیت گفت&zwnj;.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcUxTZkNrWGN3VHg=/دکتر-لاریجانی-درگذشت-آیت-الله-محمد-آصف-محسنی-را-تسلیت-گفت 27 مرداد 1398 16:33:34 ربیس مجلس دردیدارباظریف:شمانمادورزیدگی وسختکوشی دیپلماسی هستید <p>دکتر لاریجانی خطاب به ظریف: شما نماد ورزیدگی و سختکوشی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هستید</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldDVQVUNqdm9xJTJmcQ==/ربیس-مجلس-دردیدارباظریفشمانمادورزیدگی-وسختکوشی-دیپلماسی-هستید 16 مرداد 1398 13:17:16 ماجراجویی های آمریکا علیه ایران از جنس جنگ نیست <p>آنها می&zwnj;دانند اگر بخواهند ضربه&zwnj;ای بزنند، پاسخ ایران به کشورهای منطقه که پایگاه&zwnj;های آمریکایی&zwnj;ها نیز در آنجا قرار دارد، به گونه&zwnj;ای خواهد بود که دچار آسیب فراوان می&zwnj;شوند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldHJEVWMwZzZuZE0=/ماجراجویی-های-آمریکا-علیه-ایران-از-جنس-جنگ-نیست 16 مرداد 1398 11:46:46 تحریم ظریف، نشانه دغل‌کاری آمریکا <p dir="RTL">رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی&zwnj;ها مذاکرات قبلی را بر هم زده اند گفت: آن ها در حالی از مذاکره مجدد سخن می گویند که اخیرا مسئول اصلی مذاکرات کشورمان یعنی آقای ظریف را تحریم کرده&zwnj;اند که خود نشانه دروغگویی و دغل&zwnj;کاری آنها است</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9ldmRrVmxVVkFxaXA=/تحریم-ظریف-نشانه-دغلکاری-آمریکا 14 مرداد 1398 11:13:59 هرگونه مذاکره درباره صلح افغانستان باید با محوریت دولت این کشور باشد <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد برخی ناامنی&zwnj;ها در افغانستان از سوی گروه&zwnj;های تروریستی، گفت: برخی کشورها به دنبال تحت&zwnj;الشعاع قرار دادن سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های اقتصادی در این کشور با ناامن کردن آن هستند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcVZ2TzB4S1F0aFM=/هرگونه-مذاکره-درباره-صلح-افغانستان-باید-با-محوریت-دولت-این-کشور-باشد 14 مرداد 1398 11:03:04 برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر تکریم دانشگاهیان باشد <p>رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با روسای دانشگاه ها، عنوان کرد: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در جهت تکریم دانشگاهیان باشد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lcHRPN3lzclh3UGk=/برنامهریزی-و-سیاستگذاریها-در-مسیر-تکریم-دانشگاهیان-باشد 8 مرداد 1398 08:00:45 راهبرد ایران، ارتقای امنیت در منطقه است <p>دکتر علی لاریجانی در دیدار وزیر خارجه عمان با یادآوری مسائل منطقه، تاکید کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران، ارتقای امنیت در منطقه است.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lakVIR254c25BV1c=/راهبرد-ایران-ارتقای-امنیت-در-منطقه-است 7 مرداد 1398 08:33:29 مالک تامین اجتماعی کارگران هستند؛ نه دولت <p>رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مالکیت سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به معیشت، درمان و آینده کارگران است.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lc1ZMUFpPQWE5bnI=/مالک-تامین-اجتماعی-کارگران-هستند-نه-دولت 31 تير 1398 07:56:27 آدرس دقیقی از دلال ها برای اخذ مالیات وجود ندارد <p>رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می کنند و در این راستا از تولیدکننده مالیات اخذ می شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmo1Nmp5UlNLVE9lbHNyR1ZPcDZyVDk=/آدرس-دقیقی-از-دلال-ها-برای-اخذ-مالیات-وجود-ندارد 23 تير 1398 08:32:46 ضرورت توسعه مراودات میان پارلمان‌های چین و ایران <p>رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با سفیر جدید جمهوری خلق چین گفت: کمیسیون&zwnj;های تخصصی دو پارلمان باید مراودات نزدیکی با هم داشته باشند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOaE1wVmhsUFI5QkI=/ضرورت-توسعه-مراودات-میان-پارلمانهای-چین-و-ایران 12 تير 1398 09:23:10 ملت ایران با استقرار چند ناو آمریکایی در منطقه تسلیم نمی شود <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش های آمریکا برای برهم زدن نظم کشور، گفت: نتیجه این تلاش ها همبستگی و وفاق داخلی شد و امروز جریانات سیاسی در صیانت از امنیت کشور پافشاری می کنند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOcTJMSk4lMmJDRUlkaQ==/ملت-ایران-با-استقرار-چند-ناو-آمریکایی-در-منطقه-تسلیم-نمی-شود 11 تير 1398 14:38:39 تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس امضاء شد <p>با حضور معاون قوانین و حقوقی قوای ۳ گانه تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس امضاء شد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dObXpKeEdwdlQ4cVQ=/تفاهم-نامه-ملی-تنقیح-قوانین-و-مقررات-کشور-در-مجلس-امضاء-شد 11 تير 1398 14:33:55 تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور فردا امضاء می‌شود <p>معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: تفاهم&zwnj;نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور فردا در مجلس شورای اسلامی امضاء می&zwnj;شود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOaHRoZkIlMmZubXpLZg==/تفاهم-نامه-ملی-تنقیح-قوانین-و-مقررات-کشور-فردا-امضاء-میشود 10 تير 1398 13:56:37 تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود <p>رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از بخش های مختلف شرکت ایزوفام در شهرک صنعتی شمس آباد استان تهران، گفت: برای حمایت از تولید تمامی قوانین و مقررات مربوط به این بخش در معاونت قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته که تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dObkl4S3I1VlgzMnY=/تنقیح-قوانین-مربوط-به-تولید-تا-پایان-تیرماه-نهایی-می-شود 10 تير 1398 10:34:51 ضرورت پرهیز از تصمیمگیری در مورد حقوق مردم در اتاقهای دربسته <p>رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با دبیر و معاونان شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید از تصمیم&zwnj;گیری در مورد حقوق مردم در اتاق&zwnj;های دربسته پرهیز شود، گفت: مجلس و شورا می توانند مکمل همدیگر باشند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dObUxxNSUyZjR5RVhNcQ==/ضرورت-پرهیز-از-تصمیمگیری-در-مورد-حقوق-مردم-در-اتاقهای-دربسته 1 تير 1398 09:38:11 دخالت آمریکا در منطقه مسئله ساز است <p>رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ایران برای مبارزه با مواد مخدر حدود ۴ هزار شهید تقدیم کرده است درحالیکه از سال ۲۰۰۱ که آمریکایی&zwnj;ها به افغانستان حمله کردند تولید مواد مخدر در این کشور ۵۰ برابر شده است.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOaW1YVkF2NnMlMmZHYg==/دخالت-آمریکا-در-منطقه-مسئله-ساز-است 28 خرداد 1398 08:17:45 حمله مشکوک به نفتکشها در دریای عمان مکمل تحریمهای اقتصادی علیه ایران است <p>رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر پمپئو درباره استفاده از دیپلماسی گفت: ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بی&zwnj;آبرویی شده&zwnj;اند که پس و پیش حرف&zwnj;های خود را محاسبه نمی&zwnj;کنند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dObVVWMCUyZk5sOUdLVw==/حمله-مشکوک-به-نفتکشها-در-دریای-عمان-مکمل-تحریمهای-اقتصادی-علیه-ایران-است 27 خرداد 1398 08:47:03 مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است <p><span id="ContentPlaceHolder1_litLead" itemprop="description">رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد فرانسه در حفظ برجام تاکید کرد: مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است</span></p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOajVHV2lma0V5cVk=/مکانیزم-اینستکس-روی-کاغذ-مانده-است 26 خرداد 1398 10:32:45 تحریم ها فرصتی برای توجه به ظرفیت های داخلی ایجاد کرد <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس از شرکت های دانش بنیان حمایت خواهد کرد، با یادآوری اینکه تحریم ها فرصتی برای توجه به داشته های داخلی ایجاد کرده است، گفت: باید ضمانت هایی برای صادرات تولیدات حوزه فناوری کشور وجود داشته باشد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dObmdPSFlMaTBDbVE=/تحریم-ها-فرصتی-برای-توجه-به-ظرفیت-های-داخلی-ایجاد-کرد 26 خرداد 1398 10:24:29 افتتاح جشنواره ملی فرهنگی ورزشی عشایر کشور و بازدید از چندین طرح صتعتی و کشاورزی <p>رئیس مجلس شورای اسلامی که منظور یک سفر دو روزه&nbsp; و بازدید&nbsp; و دیدار با مسولان &nbsp;ومردم استان خراسانی شمالی به این استان سفر کرد در بدو ورود در جمع خبرنگاران این استان، ضمن انتقاد از فعالیت موثر اروپایی&zwnj;ها در زمینه برجام گفت: اگر در مهلت باقی مانده اروپایی&zwnj;ها اقدام عملی انجام دهند شرایط برجام تغییر خواهد کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOa1FTb243UjVldnI=/افتتاح-جشنواره-ملی-فرهنگی-ورزشی-عشایر-کشور-و-بازدید-از-چندین-طرح-صتعتی-و-کشاورزی 25 خرداد 1398 09:22:40 باید با کنار گذاشتن هیجانات به دنبال ارتقاء مبانی عقلایی باشیم <p dir="RTL">رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه انضباط فکری و بیان مطالب استدلالی یکی از ضرورت&zwnj; های امروز جامعه ما است، گفت: باید با کنار گذاشتن هیجانات به دنبال ارتقاء مبانی عقلایی باشیم چرا که این مهم به ارتقاء جامعه کمک خواهد کرد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dObWJYdXVUUG1Fdm0=/باید-با-کنار-گذاشتن-هیجانات-به-دنبال-ارتقاء-مبانی-عقلایی-باشیم 25 خرداد 1398 08:43:24 حل مسئله مزمن منطقه با راه حل دموکراتیک <p>اول در مسئله فلسطین تمام اطراف و سازمان ملل به راه&zwnj;حل دموکراتیک همه&zwnj;پرسی تن دردهند، دوم همه آوارگان فلسطین به وطن اصلی خود بازگردند، سوم در یک رفراندوم همه فلسطینی&zwnj;ها اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی نسبت به حکومت آتی خود اعلام نظر کنند</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOaExPQk5qZFAzQ0k=/حل-مسئله-مزمن-منطقه-با-راه-حل-دموکراتیک 19 خرداد 1398 15:03:57 رفتار سعودیها و اماراتیها در دراز مدت به زیان آنها است <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجلاس های اخیر و اجلاس مکه نشان داد که برخی از کشورهای عربی تجربه شکست&zwnj;های گذشته خود را تکرار می کنند ، گفت: رفتارهای سعودی ها و اماراتی ها در درازمدت به زیان آنها است.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOc0NabjR3YjJKaCUyZg==/رفتار-سعودیها-و-اماراتیها-در-دراز-مدت-به-زیان-آنها-است 13 خرداد 1398 13:01:16 معامله قرن نشان از روحیه دلال مآبی آمریکاست <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با مرموز و سربسته خواندن طرح معامله بزرگ قرن که از سوی آمریکا مطرح شده است، گفت: همین اسم معامله نشان دهنده روحیه دلال مآبی آنها بوده که زمانی که پای شرافت یک ملت و غیرت مذهبی یک امت در میان است، واژه معامله را به کار می برند که فضاحت بار بوده و نشان دهنده پوچ بودن آن است.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhmTkw3UUxHb3dOdldMVkFKNTVtM3Y=/معامله-قرن-نشان-از-روحیه-دلال-مآبی-آمریکاست 11 خرداد 1398 09:25:13 نمایندگان مجلس چشمان قوه قضاییه هستند/ عدلیه تکیه‌گاه مردم است <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه باید تکیه&zwnj;گاه مردم باشد، گفت: اظهار نظر افراد در قوه قضاییه باید صرفا بر اساس قانون بوده و رنگ و بوی جناحی نداشته باشد.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhkVHk5QmZ5T2pxJTJmcUFlczczODA1UA==/نمایندگان-مجلس-چشمان-قوه-قضاییه-هستند-عدلیه-تکیهگاه-مردم-است 23 ارديبهشت 1398 08:18:16 تصویب کلیات لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی <p>نمایندگان مجلس با کلیات لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhkVHk5QmZ5T2pxJTJmZjdMamslMmJXWGpa/تصویب-کلیات-لایحه-تعیین-تکلیف-تابعیت-فرزندان-حاصل-از-ازدواج-زنان-ایرانی-با-مردان-خارجی 23 ارديبهشت 1398 08:12:04 پیام تبریک دکتر لاریجانی به روسای مجالس کشورهای اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان <p>رئیس مجلس شورای اسلامی حلول ماه مبارک رمضان را به روسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhkVHk5QmZ5T2pxM05oNnclMmJKJTJiOU9N/پیام-تبریک-دکتر-لاریجانی-به-روسای-مجالس-کشورهای-اسلامی-به-مناسبت-حلول-ماه-مبارک-رمضان 18 ارديبهشت 1398 11:38:27 کشور امروز نیازمند گذشت است/ شهید مطهری بین مقام عمل و فکر تفاوت قائل بود <p>رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهید مطهرى بین مقام عمل و فکر تفاوت قائل بود، یعنی شخصیت ایشان در مقابل انحرافات فکری گذشت نداشت، اما در مقام عمل مجال می داد تا افراد بتوانند کار کنند و با گذشت بود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhkVHk5QmZ5T2pxODhacjJvZEl4a3Q=/کشور-امروز-نیازمند-گذشت-است-شهید-مطهری-بین-مقام-عمل-و-فکر-تفاوت-قائل-بود 15 ارديبهشت 1398 10:27:48 ایران در دیپلماسی منش موقرانه‌ای را دنبال می‌کند <p>رخی تحرکات دشمن از سر قدرت نیست بلکه با عملیات روانی ناکامی خود را پوشش می دهند لذا امیدواریم با توجهاتی که مقام معظم رهبری به عموم ملت ایران دادند زمینه رفع و حل این مشکلات فراهم شود.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhkVHk5QmZ5T2pxMXQ0ZWFqNE8zMm4=/ایران-در-دیپلماسی-منش-موقرانهای-را-دنبال-میکند 15 ارديبهشت 1398 09:59:52 عربستان و امارات ظرفیت فروش نفت بیشتر را ندارند <p>رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم فروش نفت ایران&nbsp; به صحنه جهانی نفت فشار وارد می&zwnj;کند، ادامه داد: اطلاع داریم عربستان و امارات ظرفیت فروش نفت بیشتر را ندارند، اگر این ظرفیت را داشتند فروش خود را افزایش می&zwnj;دادند.</p> https://www.parliran.ir/majles/fa/VjNwWFh0M0pycmhkVHk5QmZ5T2pxdzJuUWRFUVp0eTI=/عربستان-و-امارات-ظرفیت-فروش-نفت-بیشتر-را-ندارند 14 ارديبهشت 1398 15:19:44