جمعه 26 مرداد 1397 | 04 ذیحجه 1439 | 2018 / 17 / August |
مجلس شورای اسلامی
 • دستور جلسات هفتگی مجلس (بیست و هشتم و بیست ونهم مردادماه 97)

 • دستورجلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه بیست و هشتم و دوشنبه بیست و نهم مرداده ماه 97 اعلام شد

 • قضایی و حقوقی

 • کمیسیون آموزش و تحقیقات (Copy)

 • کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یکی از کمیسیون های دائمی مجلس است که طبق ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس جهت انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است.

 • کشاورزی، آب و منابع طبیعی (Copy)

 • پورابراهیمی

 • تاریخ های ملاقات در اینقسمت

 • اسفندیار اختیاری کسنویه یزد

 • قاسم احمدی لاشکی

 • فریدون احمدی