به منظور ایجاد امکان رصد فعالیت های مجلس و نمایندگان این سامانه طراحی و راه اندازی گردیده است. هدف اصلی سامانه شفافیت، آگاهی مردم از فعالیت ها و عملکرد نمایندگان خود در مجلس است. افزایش حسّ مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی مجلس، از دستاوردهای سامانه شفافیت می باشد. این حرکت به عنوان یک اقدام داوطلبانه بوده و ما در ابتدای راه هستیم و هر کار نو قطعا خالی از اشکال نخواهد بود. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید.
   
سیمای نظارتی مجلس شورای اسلامی
سیمای تقنینی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون