از: تا:
پاکسازی فیلتر
ردیف شماره ثبت شماره چاپ توضیحات دسته بندی تاریخ ثبت فایل
1دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها ۳۰دستور جلسات کمیسیون ها1400/01/25
2اصلاحیه ( 1 ) دستور هفتگی مجلس 33 دستور جلسات صحن1400/01/25
3دستور هفتگی مجلس ( 33 )دستور جلسات صحن1400/01/25
4اصلاحیه ( 1 ) دستور هفتگی مجلس 32دستور جلسات صحن1400/01/23
5طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایرانگزارش کمیسیون1400/01/23
6دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها 29دستور جلسات کمیسیون ها1400/01/18
7دستور هفتگی مجلس ( 32دستور جلسات صحن1400/01/18
8گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزگزارش کمیسیون1400/01/18
9گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر ارزش افزودهگزارش کمیسیون1400/01/18
10طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعاملگزارش کمیسیون1400/01/18
11گزارش کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکنگزارش کمیسیون1400/01/18
12گزارش کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودروگزارش کمیسیون1400/01/15
13دستور هفتگی مجلس 31دستور جلسات صحن1400/01/14
14دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها ۲8 دستور جلسات کمیسیون ها1400/01/14
15دستور هفتگی مجلس 31دستور جلسات کمیسیون ها1400/01/14
16لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورگزارش کمیسیون1399/12/26
17گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 کل کشور به مجلس شورای اسلامیگزارش کمیسیون1399/12/24
18دستور هفتگی مجلس 30دستور جلسات صحن1399/12/23
19دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها ۲۷دستور جلسات کمیسیون ها1399/12/20
20گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوریگزارش کمیسیون1399/12/19
کل صفحات صفحه تعداد در هر صفحه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون