از: تا:
پاکسازی فیلتر
ردیف شماره ثبت شماره چاپ توضیحات دسته بندی تاریخ ثبت فایل
1دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها 45دستور جلسات کمیسیون ها1400/07/21
2لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردانگزارش کمیسیون1400/07/21
3دستور هفتگی مجلس 51دستور جلسات صحن1400/07/21
4گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ، تبصره 2 ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکارگزارش کمیسیون1400/07/20
5گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهار 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکارگزارش کمیسیون1400/07/19
6گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی جمهوری اسلامی ایرانگزارش کمیسیون1400/07/19
7گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل سازمان نظام طب مکملگزارش کمیسیون1400/07/19
8طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداریهاگزارش کمیسیون1400/07/19
9دستور هفتگی مجلس 50دستور جلسات صحن1400/07/12
10دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها44دستور جلسات کمیسیون ها1400/07/12
11دستور هفتگی مجلس 50دستور جلسات صحن1400/07/12
12دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها 43دستور جلسات کمیسیون ها1400/07/07
13دستور هفتگی مجلس 49دستور جلسات صحن1400/07/07
14لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهاگزارش کمیسیون1400/07/07
15لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس دوغارون و مازندرانگزارش کمیسیون1400/07/07
16طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداریهاگزارش کمیسیون1400/07/07
17طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفیگزارش کمیسیون1400/07/07
18لایحه نظام رتبه بندی معلمانگزارش کمیسیون1400/07/07
19طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شماره ثبت 445 و طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به شماره ثبت 67 گزارش کمیسیون1400/07/07
20طرح الحاق یک تبصره به قانون تضمین خرید محصولات ا سا سی کشاورزیگزارش کمیسیون1400/07/07
کل صفحات صفحه تعداد در هر صفحه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون