صفحه اصلی »اخبار »اخبار مجلس
تعداد مطلب:83

بازدید نظارتی نمایندگان از زندان‌ها در آینده‌ای نزدیک
بازدید نظارتی نمایندگان از زندان‌ها در آینده‌ای نزدیک

1399/08/28

ادامه

بررسی سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد / سوال کنندگان دو هفته به دژپسند فرصت دادند
بررسی سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد / سوال کنندگان دو هفته به دژپسند فرصت دادند

1399/08/28

ادامه

بازدید مجمع نمایندگان تهران از رصدخانه شهری تهران
بازدید مجمع نمایندگان تهران از رصدخانه شهری تهران

1399/07/16

ادامه

نمایندگان عضو هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مشخص شدند
نمایندگان عضو هیأت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور مشخص شدند

1399/07/09

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

1399/05/19

ادامه

فهرست  نمایندگان ناظر مجلس بر مجامع، هیأت‌ها و شوراها + جدول
فهرست نمایندگان ناظر مجلس بر مجامع، هیأت‌ها و شوراها + جدول

1399/05/02

ادامه

سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس مستقر شد
سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس مستقر شد

1398/08/20

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها

1398/08/19

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها

1398/07/14

ادامه

میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و حضور نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها
میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و حضور نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون‌ها

1398/06/13

ادامه

شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گلستان
شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گلستان

1398/05/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور  در تاریخ 6 مرداد
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 6 مرداد

1398/05/13

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 مرداد
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 مرداد

1398/05/08

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 مرداد
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 مرداد

1398/05/07

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 27 خرداد
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 27 خرداد

1398/04/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 تیر

1398/04/25

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر

1398/04/24

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 4 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 4 تیر

1398/04/04

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3 تیر

1398/04/03

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2 تیر

1398/04/02

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون