صفحه اصلی »اخبار »اخبار مجلس
تعداد مطلب:30

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

1399/05/19

ادامه

انتخاب ناظرین شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی
انتخاب ناظرین شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی

1398/10/22

ادامه

دستور العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی سازمان خصوصی سازی
دستور العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی سازمان خصوصی سازی

1398/10/10

ادامه

در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

1398/08/21

ادامه

گزارش شش ماهه سوم از روند اجرای برجام
گزارش شش ماهه سوم از روند اجرای برجام

1398/08/20

ادامه

گزارش شش ماهه دوم از روند اجرای برجام
گزارش شش ماهه دوم از روند اجرای برجام

1398/08/20

ادامه

قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44
قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44

1398/05/06

ادامه

عملکرد فراکسیون پیگیری سیاست‌های گام دوم انقلاب؛ اقدام متقابل با کشورهای متخاصم
عملکرد فراکسیون پیگیری سیاست‌های گام دوم انقلاب؛ اقدام متقابل با کشورهای متخاصم

1398/04/26

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر

1398/04/24

ادامه

سر‌رسید ارائه گزارش‌های تکلیفی دستگاه‌های اجرایی
سر‌رسید ارائه گزارش‌های تکلیفی دستگاه‌های اجرایی

1398/04/16

ادامه

تعیین عضو برای هیات سه نفره اجرای قانون محاسبات عمومی کشور
تعیین عضو برای هیات سه نفره اجرای قانون محاسبات عمومی کشور

1398/04/03

ادامه

فراکسیون پیگیری سیاست‌های اجرایی گام دوم انقلاب 170 عضو دارد
فراکسیون پیگیری سیاست‌های اجرایی گام دوم انقلاب 170 عضو دارد

1398/02/03

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 فروردین
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 فروردین

1398/01/25

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 فروردین
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 فروردین

1398/01/19

ادامه

عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

1397/12/26

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند

1397/12/01

ادامه

استخراج ردیف های بودجه سال 1397 دستگاههای اجرایی
استخراج ردیف های بودجه سال 1397 دستگاههای اجرایی

1397/10/09

ادامه

معاونت اجرایی
معاونت اجرایی

1395/03/01

ادامه

معاونت اجرایی1
معاونت اجرایی1

1395/03/01

ادامه

قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌
قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌

1394/10/11

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون