صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:83

قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/05/14

ادامه

انتخاب ناظرین شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران
انتخاب ناظرین شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

1398/05/06

ادامه

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

1398/05/02

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 تیر

1398/04/24

ادامه

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

1398/04/23

ادامه

تعیین عضو برای هیات سه نفره اجرای قانون محاسبات عمومی کشور
تعیین عضو برای هیات سه نفره اجرای قانون محاسبات عمومی کشور

1398/04/03

ادامه

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

1398/03/29

ادامه

بازدید اعضای کمیسیون اصل نود از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بازدید اعضای کمیسیون اصل نود از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1398/02/31

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 فروردین
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 فروردین

1398/01/25

ادامه

قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/01/19

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 فروردین
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 فروردین

1398/01/19

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند

1397/12/01

ادامه

استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی
استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی

1397/10/09

ادامه

برنامه کاری شماره 3 کمیسیون
برنامه کاری شماره 3 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

برنامه کاری شماره 2 کمیسیون
برنامه کاری شماره 2 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

برنامه کاری شماره 1 کمیسیون
برنامه کاری شماره 1 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

گزارشات شماره 3 کمیسیون
گزارشات شماره 3 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 2 کمیسیون
گزارشات شماره 2 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 1 کمیسیون
گزارشات شماره 1 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

لوایح و طرح های شماره 3 کمیسیون
لوایح و طرح های شماره 3 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین