صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:99

لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

1398/09/05

ادامه

حضور فرمانده سازمان بسیج در کمیسیون امور داخلی
حضور فرمانده سازمان بسیج در کمیسیون امور داخلی

1398/09/02

ادامه

لغو ۱۶۶ عنوان قانونی نامعتبر در حوزه شهری توسط کمیسیون امور داخلی
لغو ۱۶۶ عنوان قانونی نامعتبر در حوزه شهری توسط کمیسیون امور داخلی

1398/08/28

ادامه

لغو ۱۶۶ عنوان قانونی نامعتبر در حوزه شهری توسط کمیسیون امور داخلی
لغو ۱۶۶ عنوان قانونی نامعتبر در حوزه شهری توسط کمیسیون امور داخلی

1398/08/28

ادامه

دیدار اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس و مدیران عامل بیمه سلامت و بورس کالا
دیدار اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس و مدیران عامل بیمه سلامت و بورس کالا

1398/08/27

ادامه

دیدار اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس و مدیران عامل بیمه سلامت و بورس کالا
دیدار اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس و مدیران عامل بیمه سلامت و بورس کالا

1398/08/27

ادامه

طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی
طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی

1398/08/27

ادامه

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات

1398/08/27

ادامه

بررسی طرح قوانین نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها در کمیسیون امور داخلی کشور
بررسی طرح قوانین نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها در کمیسیون امور داخلی کشور

1398/08/23

ادامه

درخواست تشکیل کارگروهی برای تعیین هویت مردم در برخی استان ها
درخواست تشکیل کارگروهی برای تعیین هویت مردم در برخی استان ها

1398/08/21

ادامه

قصور دولت در بحث هویتی پذیرفته نشد
قصور دولت در بحث هویتی پذیرفته نشد

1398/08/21

ادامه

ممنوعیت ارائه خدمات غذایی در قهوه خانه ها
ممنوعیت ارائه خدمات غذایی در قهوه خانه ها

1398/08/20

ادامه

ارائه خدمات غذایی در قهوه خانه ها ممنوع شد
ارائه خدمات غذایی در قهوه خانه ها ممنوع شد

1398/08/20

ادامه

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی

1398/08/19

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

1398/08/06

ادامه

۱۷۴ قانون انتخاباتی منسوخ شد
۱۷۴ قانون انتخاباتی منسوخ شد

1398/07/15

ادامه

قوانین انتخاباتی منسوخ احصا شد
قوانین انتخاباتی منسوخ احصا شد

1398/07/15

ادامه

بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه و اشتغال روستایی در کمیسیون امور داخلی
بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه و اشتغال روستایی در کمیسیون امور داخلی

1398/07/10

ادامه

تحقیق و تفحص از استانداری کردستان کلید خورد
تحقیق و تفحص از استانداری کردستان کلید خورد

1398/07/08

ادامه

موافقت با تحقیق و تفحص از استانداری کردستان در کمیسیون امور داخلی
موافقت با تحقیق و تفحص از استانداری کردستان در کمیسیون امور داخلی

1398/07/08

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین