صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:4

انتخاب ناظر در هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور
انتخاب ناظر در هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور

1397/08/27

ادامه

معرفی موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی
معرفی موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی

1395/10/12

ادامه

کمیسیون خاص طرح اساسنامه کتابخانه ملی ایران
کمیسیون خاص طرح اساسنامه کتابخانه ملی ایران

1397/10/10

ادامه

کتابخانه و مرکز اسناد
کتابخانه و مرکز اسناد

1395/03/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون