صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:256

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین

1398/01/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398

1398/01/17

ادامه

عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند

1397/12/26

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 21 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 21 اسفند

1397/12/21

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 20 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 20 اسفند

1397/12/20

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه

1397/12/19

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 اسفند

1397/12/19

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 اسفند
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 13 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 13 اسفند

1397/12/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند

1397/12/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 اسفند

1397/12/08

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 اسفند

1397/12/07

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند

1397/12/01

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه

1397/11/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین