صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:20

"معامله قرن" خیانت به آرمان مردم فلسطین است
"معامله قرن" خیانت به آرمان مردم فلسطین است

1398/01/30

ادامه

انتخاب عضو در کمیته اجراء وپیگیری و هماهنگی های لازم جهت حمایت ازانقلاب اسلامی فلسطین
انتخاب عضو در کمیته اجراء وپیگیری و هماهنگی های لازم جهت حمایت ازانقلاب اسلامی فلسطین

1397/09/27

ادامه

مباحث مطرح شماره 3 در گروه دوستی
مباحث مطرح شماره 3 در گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 2 در گروه دوستی
مباحث مطرح شماره 2 در گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 1 در گروه دوستی
مباحث مطرح شماره 1 در گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 3 گروه دوستی
گزارشات شماره 3 گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 2 گروه دوستی
گزارشات شماره 2 گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 1 گروه دوستی
گزارشات شماره 1 گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

فلسطین، اردن و ایسلند
فلسطین، اردن و ایسلند

1396/10/05

ادامه

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت سوم)
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت سوم)

1395/12/11

ادامه

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت دوم)
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت دوم)

1395/12/11

ادامه

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت اول)
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت اول)

1395/12/11

ادامه

فراکسیون حمایت از انتفاضه فلسطین
فراکسیون حمایت از انتفاضه فلسطین

1397/10/04

ادامه

 ایران و فلسطین
ایران و فلسطین

1395/03/18

ادامه

 ایران-فلسطین
ایران-فلسطین

1395/03/18

ادامه

ایران-فلسطین
ایران-فلسطین

1397/10/05

ادامه

 ایران-فلسطین
ایران-فلسطین

1395/03/18

ادامه

کمیته‌ ‌حمایت ‌از انقلاب ‌اسلامی مردم ‌فلسطین
کمیته‌ ‌حمایت ‌از انقلاب ‌اسلامی مردم ‌فلسطین

1397/11/17

ادامه

‌دبیرخانه‌دائمی‌کنفرانس‌های ‌بین‌المللی‌ فلسطین
‌دبیرخانه‌دائمی‌کنفرانس‌های ‌بین‌المللی‌ فلسطین

1397/11/17

ادامه

کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

1395/10/14

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون