صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:18

همکاری های اقتصادی و تجاری بخش مهمی از روابط ایران و عراق را تشکیل می‌ دهد
همکاری های اقتصادی و تجاری بخش مهمی از روابط ایران و عراق را تشکیل می‌ دهد

1398/08/18

ادامه

روابط بغداد و تهران راهبردی است
روابط بغداد و تهران راهبردی است

1398/06/27

ادامه

مباحث مطرح شماره 3 در گروه دوستی
مباحث مطرح شماره 3 در گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 2 در گروه دوستی
مباحث مطرح شماره 2 در گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

مباحث مطرح شماره 1 در گروه دوستی
مباحث مطرح شماره 1 در گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 3 گروه دوستی
گزارشات شماره 3 گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 2 گروه دوستی
گزارشات شماره 2 گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 1 گروه دوستی
گزارشات شماره 1 گروه دوستی

1397/08/29

ادامه

عراق، قبرس، موریتانی و اوگاندا
عراق، قبرس، موریتانی و اوگاندا

1396/10/05

ادامه

بازدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از کشور عراق
بازدید کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از کشور عراق

1395/12/24

ادامه

 ایران-عراق
ایران-عراق

1395/03/18

ادامه

ایران-عراق
ایران-عراق

1397/10/05

ادامه

 ایران-عراق
ایران-عراق

1395/03/18

ادامه

رضا آشتیانی عراقی
رضا آشتیانی عراقی

1397/09/26

ادامه

رضا آشتیانی عراقی
رضا آشتیانی عراقی

1398/04/10

ادامه

غلامرضا فدائی عراقی
غلامرضا فدائی عراقی

1397/09/24

ادامه

غلامرضا فدائی عراقی
غلامرضا فدائی عراقی

1397/09/12

ادامه

رضا آشتیانی عراقی
رضا آشتیانی عراقی

1397/10/11

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون