صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:153

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین

1398/01/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398

1398/01/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

گزارش عملکرد 9 ماهه شورای عالی بیمه
گزارش عملکرد 9 ماهه شورای عالی بیمه

1397/11/15

ادامه

گزارش عملکرد شورای سنجش و پذیرش دانشجو
گزارش عملکرد شورای سنجش و پذیرش دانشجو

1397/11/15

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی

1397/10/01

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی

1397/10/01

ادامه

شکایت شورای عالی استانها علیه دولت
شکایت شورای عالی استانها علیه دولت

1397/10/01

ادامه

وضعیت بازار خودرو در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود
وضعیت بازار خودرو در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود

1397/09/24

ادامه

دستور کارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3 تا 7 آذر
دستور کارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3 تا 7 آذر

1397/09/14

ادامه

برنامه کاری شماره 3 کمیسیون
برنامه کاری شماره 3 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

برنامه کاری شماره 2 کمیسیون
برنامه کاری شماره 2 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

برنامه کاری شماره 1 کمیسیون
برنامه کاری شماره 1 کمیسیون

1397/09/03

ادامه

گزارشات شماره 3 کمیسیون
گزارشات شماره 3 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 2 کمیسیون
گزارشات شماره 2 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

گزارشات شماره 1 کمیسیون
گزارشات شماره 1 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

لوایح و طرح های شماره 3 کمیسیون
لوایح و طرح های شماره 3 کمیسیون

1397/08/29

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین