صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:273

ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات برطرف شد
ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات برطرف شد

1398/10/29

ادامه

رفع ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات در کمیسیون امور داخلی
رفع ایرادات طرح شفاف سازی منابع مالی انتخابات در کمیسیون امور داخلی

1398/10/29

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 دی  الی 2 بهمن
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 دی الی 2 بهمن

1398/10/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28 دی الی 2 بهمن
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28 دی الی 2 بهمن

1398/10/28

ادامه

بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی کشور
بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی کشور

1398/10/25

ادامه

ممنوعیت کمک دوتابعیتی ها به کاندیداهای نمایندگی مجلس
ممنوعیت کمک دوتابعیتی ها به کاندیداهای نمایندگی مجلس

1398/10/22

ادامه

انتخاب ناظرین شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی
انتخاب ناظرین شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قاون اساسی

1398/10/22

ادامه

کاندیداهای انتخابات مجلس می توانند به روزنامه ها آگهی دهند
کاندیداهای انتخابات مجلس می توانند به روزنامه ها آگهی دهند

1398/10/22

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 22 الی 24دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 22 الی 24دی

1398/10/21

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از تاریخ 21 الی 25دی
دستورکارهای نظارتی جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از تاریخ 21 الی 25دی

1398/10/21

ادامه

بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی
بررسی طرح شفاف سازی منابع مالی انتخاباتی در کمیسیون امور داخلی

1398/10/18

ادامه

دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15  الی 17دی
دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15 الی 17دی

1398/10/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 15 الی 17دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 15 الی 17دی

1398/10/17

ادامه

اصلاح آیین نامه معاملات شهرداری تهران در دستور کار کمیسیون امور داخلی
اصلاح آیین نامه معاملات شهرداری تهران در دستور کار کمیسیون امور داخلی

1398/10/11

ادامه

انتخاب مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
انتخاب مهدی فرشادان به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

1398/10/10

ادامه

رسول خضری به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد
رسول خضری به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتخاب شد

1398/10/10

ادامه

انتخاب بهروز بنیادی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
انتخاب بهروز بنیادی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

1398/10/10

ادامه

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی تصویب شد
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس در کمیسیون امور داخلی تصویب شد

1398/10/02

ادامه

طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد
طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخابات مجلس بررسی و تصویب شد

1398/10/02

ادامه

ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تعیین شد
ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی تعیین شد

1398/09/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین