صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:6

قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

1398/03/29

ادامه

قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

1398/03/01

ادامه

ششمین دوره مجلس شورای اسلامی
ششمین دوره مجلس شورای اسلامی

1396/07/03

ادامه

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت سوم)
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت سوم)

1395/12/11

ادامه

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت دوم)
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت دوم)

1395/12/11

ادامه

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت اول)
ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین (قسمت اول)

1395/12/11

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون