صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:4

تقدیر دکتر نگاهداری از کارکنان آزاده مجلس
تقدیر دکتر نگاهداری از کارکنان آزاده مجلس

1399/05/26

ادامه

اخذ کرسی ریاست نهمین کنفراس اعضای کنواسیون کنترل دخانیات توسط جمهوری اسلامی ایران
اخذ کرسی ریاست نهمین کنفراس اعضای کنواسیون کنترل دخانیات توسط جمهوری اسلامی ایران

1398/10/01

ادامه

حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم
حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم

1396/02/20

ادامه

کمیسیون خاص نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون