صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:63

کلیات لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور تصویب شد
کلیات لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور تصویب شد

1399/07/28

ادامه

قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، در حمایت از سوت زن ها لایحه دهد
قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، در حمایت از سوت زن ها لایحه دهد

1399/05/13

ادامه

بررسی تبعات اقتصادی کرونا و راهکارهای "جهش تولید"
بررسی تبعات اقتصادی کرونا و راهکارهای "جهش تولید"

1399/01/13

ادامه

توزیع بسته های حمایتی در بین کارگران روزمزد/ تدارک دستگاه های اقتصادی برای جهش تولید
توزیع بسته های حمایتی در بین کارگران روزمزد/ تدارک دستگاه های اقتصادی برای جهش تولید

1399/01/13

ادامه

بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

1398/11/02

ادامه

بررسی نتایج جلسه با ریاست قوه قضائیه
بررسی نتایج جلسه با ریاست قوه قضائیه

1398/10/25

ادامه

بررسی مشکلات نیروگاه‌های تولید برق
بررسی مشکلات نیروگاه‌های تولید برق

1398/10/18

ادامه

بررسی مشکلات واردات تجهیزات نیروگاهی
بررسی مشکلات واردات تجهیزات نیروگاهی

1398/10/11

ادامه

بررسی لایحه بودجه سال ۹۹
بررسی لایحه بودجه سال ۹۹

1398/09/20

ادامه

بررسی گزارش وزرای دفاع و راه درباره تولید داخل در حوزه حمل و نقل هوایی
بررسی گزارش وزرای دفاع و راه درباره تولید داخل در حوزه حمل و نقل هوایی

1398/09/18

ادامه

بررسی حمل و نقل هوایی با حضور وزرای دفاع و راه و شهرسازی
بررسی حمل و نقل هوایی با حضور وزرای دفاع و راه و شهرسازی

1398/09/13

ادامه

بررسی راهکارهای خصوصی سازی باشگاه های ورزشی
بررسی راهکارهای خصوصی سازی باشگاه های ورزشی

1398/08/29

ادامه

طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران
طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران

1398/08/27

ادامه

طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

1398/08/27

ادامه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

1398/08/26

ادامه

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/08/26

ادامه

بازدید از گروه خودروسازی ایران خودرو
بازدید از گروه خودروسازی ایران خودرو

1398/08/22

ادامه

در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

1398/08/21

ادامه

گزارش کمیسیون اصل 44 در خصوص راهکارهای رونق تولید + متن
گزارش کمیسیون اصل 44 در خصوص راهکارهای رونق تولید + متن

1398/08/21

ادامه

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی

1398/08/19

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون