صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:26

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

1398/05/02

ادامه

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

1398/04/23

ادامه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

1398/04/05

ادامه

حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم
حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم

1396/02/20

ادامه

قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌
قانون‌ موافقتنامه‌ دوجانبه‌ درمورد کمک‌ متقابل‌ اداری‌ برای‌ اجرای‌ صحیح‌ قانون‌ گمرکی‌ و جلوگیری‌، تحقیق‌ و مبارزه‌ با تخلفات‌ گمرکی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ سودان‌

1394/10/11

ادامه

فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران
فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران

1397/10/10

ادامه

کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1395/03/19

ادامه

کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5  و آثار و پیامدهای آن
کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 و آثار و پیامدهای آن

1395/03/19

ادامه

کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5  و آثار و پیامدهای آن
کمیسیون ویژه رسیدگی‌کننده به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 و آثار و پیامدهای آن

1395/03/19

ادامه

کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه معافیت اسلحه ومهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه معافیت اسلحه ومهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون ویژه رسیدگی به برنامه پنجساله توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون ویژه رسیدگی به برنامه پنجساله توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون راجع به نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون راجع به نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص مامور رسیدگی به طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص مامور رسیدگی به طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص رسیدگی به لایحه معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص مامور رسیدگی به طرح مالکیت‌های زمینهای زراعی و احیاء و واگذاری اراضی مزروعی در
 جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص مامور رسیدگی به طرح مالکیت‌های زمینهای زراعی و احیاء و واگذاری اراضی مزروعی در جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص مامور رسیدگی به تعیین و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور
کمیسیون خاص مامور رسیدگی به تعیین و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص مامور رسیدگی به طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص مامور رسیدگی به طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

 جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص مامور رسیدگی به تعیین و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور
کمیسیون خاص مامور رسیدگی به تعیین و حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور

1395/03/22

ادامه

کمیسیون خاص بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون خاص بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

1395/03/22

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین