صفحه اصلی »گالری فیلم و صوت »فیلم
تعداد مطلب:139

جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی برای بررسی آخرین وضعیت بورس
جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی برای بررسی آخرین وضعیت بورس

1399/10/30

ادامه

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورخ 21 مرداد
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورخ 21 مرداد

1399/05/21

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون عمران مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون عمران مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس

1398/08/06

ادامه

بررسی طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی در کمیسیون اصل 90 مجلس
بررسی طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی در کمیسیون اصل 90 مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون بودجه مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون بودجه مجلس

1398/08/06

ادامه

بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس
بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون اجتماعی
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون اجتماعی

1398/08/06

ادامه

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس

1398/08/06

ادامه

بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی
بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیسیون قضایی

1398/07/03

ادامه

دستور کار جلسه علنی 23 اسفند ماه 96
دستور کار جلسه علنی 23 اسفند ماه 96

1396/12/23

ادامه

دستور کار جلسه علنی 12 اسفند ماه 96
دستور کار جلسه علنی 12 اسفند ماه 96

1396/12/13

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون