صفحه اصلی »قانون گذاری »دستور جلسات کمیسیون ها
تعداد مطلب:108

فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون آموزش
فهرست طرح‌ها و لوایح تحت بررسی در کمیسیون آموزش

1398/08/04

ادامه

دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌های مجلس از 22 تا 26 تیر
دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌های مجلس از 22 تا 26 تیر

1398/04/22

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 31 فروردین تا 4 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 31 فروردین تا 4 اردیبهشت

1398/02/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند

1397/12/11

ادامه

دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌ها از 15 تا 19 دی
دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌ها از 15 تا 19 دی

1397/10/15

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 دی

1397/10/08

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از  24 تا 28 آذر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 آذر

1397/09/24

ادامه

دستور کارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3 تا 7 آذر
دستور کارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3 تا 7 آذر

1397/09/14

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 3 تا 7 آذر
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 3 تا 7 آذر

1397/09/10

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1397/01/23

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1397/01/17

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/12/19

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/12/12

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/10/30

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/10/23

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/10/16

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/10/02

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/09/25

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/09/15

ادامه

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

1396/09/03

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین