صفحه اصلی »نظارت »بانک تذکرات
تعداد مطلب:196

گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی  در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس
گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس

1398/11/13

ادامه

گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی  در اجلاسیه دوم مجلس نهم
گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم

1398/11/13

ادامه

گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی  در اجلاسیه دوم مجلس نهم
گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم مجلس نهم

1398/11/13

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 5 الی 8 بهمن
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 5 الی 8 بهمن

1398/11/05

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 5 الی 8 بهمن 1398
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 5 الی 8 بهمن 1398

1398/11/05

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 دی  الی 2 بهمن
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 دی الی 2 بهمن

1398/10/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28 دی الی 2 بهمن
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28 دی الی 2 بهمن

1398/10/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 22 الی 24دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 22 الی 24دی

1398/10/21

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از تاریخ 21 الی 25دی
دستورکارهای نظارتی جلسات کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از تاریخ 21 الی 25دی

1398/10/21

ادامه

دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15  الی 17دی
دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15 الی 17دی

1398/10/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 15 الی 17دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 15 الی 17دی

1398/10/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 آذر الی 4 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 آذر الی 4 دی

1398/09/30

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان زنجان تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان زنجان تعیین شد

1398/09/27

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان کردستان تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان کردستان تعیین شد

1398/09/27

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان همدان تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان همدان تعیین شد

1398/09/27

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان تهران تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان تهران تعیین شد

1398/09/27

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان خراسان جنوبی تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان خراسان جنوبی تعیین شد

1398/09/27

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان خراسان رضوی  تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان خراسان رضوی تعیین شد

1398/09/27

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان قزوین  تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان قزوین تعیین شد

1398/09/26

ادامه

ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان کهکیلویه و بویراحمد تعیین شد
ناظر شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان کهکیلویه و بویراحمد تعیین شد

1398/09/26

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین