صفحه اصلی »نظارت »بانک تذکرات
تعداد مطلب:81

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین

1398/01/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398

1398/01/17

ادامه

بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

1397/12/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند

1397/12/26

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 26 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 26 اسفند

1397/12/26

ادامه

تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته
تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته

1397/12/25

ادامه

بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»
بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»

1397/12/22

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 21 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 21 اسفند

1397/12/21

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 20 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 20 اسفند

1397/12/20

ادامه

دیدار معاونت نظارت مجلس با دکتر مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
دیدار معاونت نظارت مجلس با دکتر مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

1397/12/19

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 اسفند

1397/12/19

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 12 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 12 اسفند

1397/12/13

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 13 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 13 اسفند

1397/12/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند

1397/12/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند

1397/12/11

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین