صفحه اصلی »نظارت »بانک شوراها و مجامع
تعداد مطلب:14

حضور پژوهشگران حقوق و نظارت پارلمانی در مجلس شورای اسلامی
حضور پژوهشگران حقوق و نظارت پارلمانی در مجلس شورای اسلامی

1398/06/26

ادامه

بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

1397/12/28

ادامه

تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته
تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته

1397/12/25

ادامه

بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»
بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»

1397/12/22

ادامه

دیدار معاونت نظارت مجلس با دکتر مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
دیدار معاونت نظارت مجلس با دکتر مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

1397/12/19

ادامه

استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی
استخراج اعتبارات و تکالیف مندرج در قانون بودجه 1397دستگاههای اجرائی

1397/10/09

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان ایلام
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان ایلام

1397/09/25

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر

1397/09/25

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان اصفهان
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان اصفهان

1397/09/24

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان خوزستان
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان خوزستان

1397/09/21

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان غربی
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان غربی

1397/09/17

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان چهارمحال و بختیاری
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان چهارمحال و بختیاری

1397/09/13

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان شرقی
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان شرقی

1397/09/11

ادامه

سایت رهبر
سایت رهبر

1395/05/07

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون