صفحه اصلی »نظارت »بانک سوالات
تعداد مطلب:153

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 2 الی 6 آذر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 2 الی 6 آذر

1398/09/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 2 الی 6 آذر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 2 الی 6 آذر

1398/09/02

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 الی 29 آبان
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 الی 29 آبان

1398/08/25

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 الی 29 آبان
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 الی 29 آبان

1398/08/25

ادامه

در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

1398/08/21

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 آبان
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 آبان

1398/08/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 الی 22 آبان
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 الی 22 آبان

1398/08/18

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان

1398/08/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 آبان

1398/08/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 20 الی 24 مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 20 الی 24 مهر

1398/07/20

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 13 الی 17 مهر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 13 الی 17 مهر

1398/07/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 الی 17 مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 الی 17 مهر

1398/07/13

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 6 الی 10 مهر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 6 الی 10 مهر

1398/07/07

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 6 مهر الی 10 مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 6 مهر الی 10 مهر

1398/07/07

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 30 شهریور الی 3 مهر
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 30 شهریور الی 3 مهر

1398/06/30

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 شهریور الی 3 مهر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 30 شهریور الی 3 مهر

1398/06/30

ادامه

حضور پژوهشگران حقوق و نظارت پارلمانی در مجلس شورای اسلامی
حضور پژوهشگران حقوق و نظارت پارلمانی در مجلس شورای اسلامی

1398/06/26

ادامه

دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 9 الی 13 شهریور
دستور کارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 9 الی 13 شهریور

1398/06/09

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 9 الی 13 شهریور
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 9 الی 13 شهریور

1398/06/09

ادامه

گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس
گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس

1398/06/06

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین