صفحه اصلی »نظارت »گزارش تخصصی
تعداد مطلب:1

عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

1397/12/26

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون