صفحه اصلی »پروفایل کمیسیون »گزارشات کمیسیون
تعداد مطلب:9

بررسی عملکرد بودجه‌ای وزارت نیرو با حضور اردکانیان
بررسی عملکرد بودجه‌ای وزارت نیرو با حضور اردکانیان

1399/08/27

ادامه

تعیین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی
تعیین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی

1399/07/28

ادامه

تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه
تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه

1399/07/27

ادامه

تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی طرح تامین مسکن
تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی طرح تامین مسکن

1399/07/06

ادامه

بررسی اعتبارات هزینه‌ای کمیته امداد با حضور بختیاری
بررسی اعتبارات هزینه‌ای کمیته امداد با حضور بختیاری

1399/06/30

ادامه

بررسی طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه با حضور نوبخت
بررسی طرح موادی از اصلاح ساختار بودجه با حضور نوبخت

1399/06/23

ادامه

بررسی فضای کسب و کار با حضور معاون وزارت کار
بررسی فضای کسب و کار با حضور معاون وزارت کار

1399/06/18

ادامه

بررسی لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
بررسی لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

1399/06/18

ادامه

بررسی لایحه تغییر پایان سال مالی کشور برای تفریغ بودجه
بررسی لایحه تغییر پایان سال مالی کشور برای تفریغ بودجه

1399/06/16

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون