صفحه اصلی »گالری تصاویر »کمیسیون های تخصصی
تعداد مطلب:17

نشست ۲۱ دی کمیسیون فرهنگی مجلس
نشست ۲۱ دی کمیسیون فرهنگی مجلس

1399/10/21

ادامه

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/10/03

ادامه

نشست اول دی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست اول دی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/10/01

ادامه

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/09/30

ادامه

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/09/04

ادامه

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس روز ۲۶ آبان
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس روز ۲۶ آبان

1399/08/26

ادامه

نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ۲۵ آبان
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ۲۵ آبان

1399/08/25

ادامه

نشست ۲۸ مهرماه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست ۲۸ مهرماه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/07/28

ادامه

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/07/27

ادامه

نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

1399/07/06

ادامه

نشست روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه کمیسیون فرهنگی مجلس
نشست روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه کمیسیون فرهنگی مجلس

1399/06/30

ادامه

نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور حجت الاسلام قرائتی
نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور حجت الاسلام قرائتی

1399/06/25

ادامه

نشست   ۲۵ شهریور کمیسیون فرهنگی مجلس
نشست ۲۵ شهریور کمیسیون فرهنگی مجلس

1399/06/25

ادامه

نشست ۲۳ شهریور کمیسیون فرهنگی مجلس
نشست ۲۳ شهریور کمیسیون فرهنگی مجلس

1399/06/23

ادامه

نشست نوبت عصر  ۱۸ شهریورماه کمیسیون فرهنگی مجلس
نشست نوبت عصر ۱۸ شهریورماه کمیسیون فرهنگی مجلس

1399/06/18

ادامه

نشست سه شنبه ۱۸ شهریور کمیسیون فرهنگی
نشست سه شنبه ۱۸ شهریور کمیسیون فرهنگی

1399/06/18

ادامه

نشست  ۱۷ شهریور کمیسیون فرهنگی مجلس
نشست ۱۷ شهریور کمیسیون فرهنگی مجلس

1399/06/17

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون