صفحه اصلی »قانون گذاری »دستور جلسات کمیسیون ها »هفتگی کمیسیون ها
تعداد مطلب:6

9 وزیر مهمان کمیسیون های خانه ملت
9 وزیر مهمان کمیسیون های خانه ملت

1398/08/22

ادامه

9 وزیر مهمان کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌شوند
9 وزیر مهمان کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌شوند

1398/08/14

ادامه

یازده وزیر در راهروهای بهارستان
یازده وزیر در راهروهای بهارستان

1398/08/06

ادامه

8 وزیر مهمان کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جلسات 13 تا 17 مهر
8 وزیر مهمان کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جلسات 13 تا 17 مهر

1398/07/10

ادامه

دستورکار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس  از 6 تا 10 مهرماه/7 وزیر میهمان راهروهای بهارستان
دستورکار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس از 6 تا 10 مهرماه/7 وزیر میهمان راهروهای بهارستان

1398/07/03

ادامه

دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس از  9 تا 13 شهریورماه/مونسان و حاجی میرزایی مهمان برخی جلسات
دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس از 9 تا 13 شهریورماه/مونسان و حاجی میرزایی مهمان برخی جلسات

1398/06/06

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون