صفحه اصلی »قانون گذاری »دستور جلسات کمیسیون ها »هفتگی کمیسیون ها
تعداد مطلب:170

دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌های مجلس از 22 تا 26 تیر
دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌های مجلس از 22 تا 26 تیر

1398/04/22

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 22 الی 26  تیر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 22 الی 26 تیر

1398/04/22

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1 الی 5  تیر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1 الی 5 تیر

1398/04/01

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 الی 29  خرداد
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 الی 29 خرداد

1398/03/25

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 الی 22  خرداد 1398
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 الی 22 خرداد 1398

1398/03/19

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 4 الی 8  خرداد
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 4 الی 8 خرداد

1398/03/04

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 28 اردیبهشت تا 1 خرداد
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 28 اردیبهشت تا 1 خرداد

1398/02/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 21 تا 25 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 21 تا 25 اردیبهشت

1398/02/21

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 31 فروردین تا 4 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 31 فروردین تا 4 اردیبهشت

1398/02/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 31 فروردین تا 4 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 31 فروردین تا 4 اردیبهشت

1398/02/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین

1398/01/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند

1397/12/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند

1397/12/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 27 بهمن تا 1 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 27 بهمن تا 1 اسفند

1397/11/27

ادامه

دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌ها از 15 تا 19 دی
دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌ها از 15 تا 19 دی

1397/10/15

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 دی

1397/10/08

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی

1397/10/01

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین