صفحه اصلی »قانون گذاری »دستور جلسات کمیسیون ها »هفتگی کمیسیون ها
تعداد مطلب:46

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 آبان
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 آبان

1398/08/18

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 11 تا 15 آبان
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 11 تا 15 آبان

1398/08/11

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 13 تا 17 مهر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 13 تا 17 مهر

1398/07/13

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 6 تا 10 مهر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 6 تا 10 مهر

1398/07/07

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 شهریور تا 3 مهر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 شهریور تا 3 مهر

1398/06/30

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 9 تا 13 شهریور
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 9 تا 13 شهریور

1398/06/09

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 2 تا 6 شهریور
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 2 تا 6 شهریور

1398/06/02

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از  26تا 30 مرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 26تا 30 مرداد

1398/05/27

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 5 تا 9 مرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 5 تا 9 مرداد

1398/05/05

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 29 تیر تا 2 مرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 29 تیر تا 2 مرداد

1398/04/29

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از22 تا 26 تیر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از22 تا 26 تیر

1398/04/22

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 1 تا 4 تیر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 1 تا 4 تیر

1398/04/01

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 25 تا 29 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 25 تا 29 خرداد

1398/03/25

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 18 تا 22 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 18 تا 22 خرداد

1398/03/18

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 4 تا 8 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 4 تا 8 خرداد

1398/03/04

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 28 اردیبهشت تا 1 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 28 اردیبهشت تا 1 خرداد

1398/02/28

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 21 تا 24 اردیبهشت
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 21 تا 24 اردیبهشت

1398/02/21

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 14 تا 18 اردیبهشت
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 14 تا 18 اردیبهشت

1398/02/14

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 28 فروردین تا 4 اردیبهشت
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 28 فروردین تا 4 اردیبهشت

1398/02/02

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 17 تا 21 فروردین
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 17 تا 21 فروردین

1398/01/17

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین