صفحه اصلی »پروفایل نمایندگان »نطق و مصاحبه
تعداد مطلب:6

نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1398-02-24
نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1398-02-24

1398/02/28

ادامه

نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1398-01-25
نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1398-01-25

1398/02/28

ادامه

نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-12-08
نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-12-08

1398/02/28

ادامه

نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-11-01
نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-11-01

1397/12/05

ادامه

نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-07-10
نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-07-10

1397/09/05

ادامه

نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-05-10
نطق منوچهر جمالی سوسفی تاریخ 1397-05-10

1397/09/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون